MUDr. Pavel Sedlák


MUDr. Pavel Sedlák

Primář lůžkové části, Centrum anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Krajská nemocnice Liberec

sedlak@akutne.cz


Algoritmy

Recenzent

Sborníky a publikace