Test z interaktivních algoritmů - poruchy iontů a vnitřního prostředí

MUDr. Jan Hudec
Publikováno: 10.05.2019
Jste machr přes acidobazickou rovnováhu a iontové dysbalance? Dokažte to!

Při tvorbě testu byly použity nasledující interaktivní algoritmy:
Acidobazická rovnováha
SIADH a hyponatremie
Diabetes mellitus
Intoxikace methanolem
Anestezie u pacienta s DM
Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta
Zavalení lavinou
Akutní selhání ledvin
Crush syndrom