Přežití sepse - první hodina

MUDr. Marek Kovář


Čas pro vyplnění: 3 min.