Přežití sepse - první hodina

Čas pro vyplnění testu vypršel.