Dárcovství orgánů a smrt mozku


Mozková smrt je ireverzibilní vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných systémů. Dárcem orgánů může být žijící člověk, nebo může být orgán odebrán z těla zemřelého. Podmínkou odběru orgánu u žijícího je svobodné a dobrovolné rozhodnutí dárce. Zemřelý dárce je nejčastěji člověk, u kterého došlo v důsledku těžkého poranění ke smrti mozku. Tento stav musí být medicínsky velice přesně klinicky vyšetřen a následně potvrzen objektivní zobrazovací metodou.

2018
mozková smrt
dárcovství
transplantace
péče o dárce
kontraindikace
apnoe test
verifikace
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

MUDr. Peter Sklienka
Staniční lékař kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

Algoritmus provádí odbornou veřejnost problematikou diagnostiky smrti mozku a indikacemi k odběru orgánů z těla zemřelého velice přehlednou a srozumitelnou formou. V úvodní části jsou podrobně probrány zásadní aspekty klinické diagnostiky smrti mozku, i její následné verifikace zobrazovacími anebo elektrofyziologickými metodami. Z uvedeného postupu zřetelně vyplývá jak autonomie kompetentních lékařů při diagnostice smrti mozku, tak i následná nezbytná těsná a především časná spolupráce s transplantačními koordinátory. Zmíněná je i potřeba kvalitní péče o dárce v období od diagnostiky smrti mozku až do doby samotného odběru orgánů.V celém algoritmu je kladen důraz na základní medicínské, legislativní i etické princípy v uceleném řetězci časově i logisticky navazujících kroků tak, aby uvedený algoritmus mohl být použít pro účely nejen výukové, ale i jako stručný manuál v běžné klinické praxi. Závěrem nelze než autorům poblahopřát i poděkovat za důkladnou práci, jakou problematika diagnostiky smrti mozku a odběru orgánů z těla zemřelého k transplantačním účelům vyžaduje.

Zdroje

KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů. Praha: Maxdorf, 2015. Jessenius. ISBN 978-80-7345-451-7.

WELSCHEHOLD, BOOR, et. al.. Technical Aids in the Diagnosis of Brain Death. Deutsches Ärzteblatt International. [online]. 2012, 109(39): 624−30 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: http://cmp-manual.wbs.cz/smrt_mozku/literatura/technical_aids_in_brain_death.pdf

Zákon č. 285/2002 Sb vč. novelizace z roku 2013.: Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon). www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-285

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy