Dekompresní nemoc


Dekompresní nemoc (také známá jako kesonová nemoc) se týká zejména potápěčů, ale může postihnout i letce nebo astronauty. Jde o stav značně nebezpečný, který může vést k úmrtí. V našem algoritmu jsme se zaměřili na demonstraci různých příznaků dekompresní nemoci, důležitosti přednemocniční péče a hyperbarické komory. Dále chceme řešitele obeznámit s indikacemi a kontraindikacemi terapie v hyperbarické komoře. Sice se nejedná o častou nemoc v naší zemi, stát se však může cokoli a vy se ocitnete v situaci, kdy budete muset řešit dekompresní nemoc.

2019
Kesonová nemoc
Dekompresní nemoc
DCS
Hyperbarická medicína
HBO
potápění
vodní záchranářství
Zveřejněno: 22.5.2019

Recenze

MUDr. Štěpán Novotný
Vedoucí lékař hyperbarické komory,oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno

Potápěčská medicína je pro mnohé neznámým nebo zcela okrajovým oborem. Vítám proto velmi pěkné zpracování algoritmu případů dekompresní nehody a navíc na výukovém portálu Akutně.cz. Věřím, že tento příklad bude inspiraci pro další vzdělávání v tomto zajímavém oboru.

Zdroje

HÁJEK, Michal a kol. Technické, technologické, provozní a praktické aspekty léčby: Kontraindikace, komplikace, rizika a vedlejší účinky léčby. HÁJEK, Michal a kol. Hyperbarická medicína. Mezi Vodami 1952/9: Mladá fronta a. s., 2017, s.115-126. ISBN 978-80-204-4235-2

HÁJEK, Michal a kol. Indikace k léčbě hyperbarickým kyslíkem: Obecné poznámky, vývoj indikací v Evropě a ve světě. HÁJEK, Michal a kol. Hyperbarická medicína. Mezi Vodami 1952/9: Mladá fronta a. s., 2017, s.190-196. ISBN 978-80-204-4235-2

HÁJEK, Michal a kol. Indikace k léčbě hyperbarickým kyslíkem: Onemocnění z dekomprese. HÁJEK, Michal a kol. Hyperbarická medicína. Mezi Vodami 1952/9: Mladá fronta a. s., 2017, s. 196-215. ISBN 978-80-204-4235-2

PULLEY, Stephen,. Decompression Sickness Treatment & Management: Prehospital Care, Emergency Department Care, Consultations. Diseases & Conditions - Medscape Reference. In: emedicine.medscape.com [online]. 5.3.2019 [cit. 18.3.2019]. Dostupné z : https://emedicine.medscape.com/article/769717-treatment

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Kesonová nemoc

Algoritmy