Vodní záchrana II


Základní pravidla poskytování první pomoci na vodě... aneb Jak pomoci tonoucímu a neohrozit přitom sebe.

2011
tonutí
stav vědomí
záchrana
ukončení KPR
Zveřejněno: 21.12.2011

Recenze

MUDr. Jaromír Prokop
Vedoucí lékař ZZS Žamberk

Test je velice jednoduchý a poukazuje hlavně na techniku záchrany ve vodě, hlavně přiblížení se k tonoucímu. Neřeší již vlastní transport či dopomoc na břeh, vytažení, následnou péči (tj. aktivace ZS, nutnost lékařského vyšetření po tonutí, vyloučení aspirace, hodnocení stavu vědomí po tonutí a eventuelní následné polohování pacienta, zjišťování totožnosti, příčin tonutí (nejde následek trestního činu ?) se všemi důsledky, rozhodnutí o eventuelní hospitalizaci. Pokud jde o záchrannou akci samu o sobě, shledávám test jako dobře zpracovaný.

Zdroje

LOSKOT, Jaromír. Záchrana na tekoucích vodách: bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha: Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 1999. Záchranář. ISBN 80-902805-1-X.

MILER, Tomáš. Bezpečnost a záchrana u vody: bazény a koupaliště. 2. vyd. Praha: Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 1999. Záchranář. ISBN 80-902805-0-1.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Tonutí

Algoritmy