Regionální anestezie u dětí


Periferní nervový blok, jako součást multimodálního přístupu k léčbě bolesti, se již stává standardní součástí anesteziologické péče nejen u dospělých, ale také u dětských pacientů. Základní podmínkou pro provádění periferních blokád je dokonalá znalost topografické anatomie dané oblasti, která spolu s využitím ultrazvukových metod umožňuje minimalizovat možná rizika. Cílem algoritmu je přiblížit specifika provádění periferních blokád u dětí. Ukazuje výhody, které umožní malému pacientovi zpříjemnit pobyt na operačním sále a v pooperačním období, s důrazem na adekvátní léčbu pooperační bolesti.

2021
regionální anestezie
ultrasonografie
lokální anestetikum
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Daniel Nalos
primář, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

Algoritmus popisuje vzorovou situaci pro indikaci k regionální anestezii. Je dobrým příkladem logického přístupu a praktického postupu při poskytování pooperační analgezie u artroskopického výkonu v dětském věku. Použití tohoto algoritmu pokryje analgetickou potřebu většiny pacientů. V rámci multimodálního přístupu by současně měla být podávaná neopioidní analgetika.
 

Zdroje

NALOS, Daniel a Dušan MACH. Periferní nervové blokády: pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3280-0.

MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6.

MICHÁLEK, Pavel, et al. Využití ultrazvuku v regionální anestezii a intervenční léčbě bolesti. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2010, 21.1: 7-13. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2010-1/vyuziti-ultrazvuku-v-regionalni-anestezii-a-intervencni-lecbe-bolesti-31192

DADURE, C. a CAPDEVILA, X. Continuous peripheral nerve blocks in children. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 2005, 19.2: 309-321. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689604000734

HUYNH, Thi Mum a MARRET, Emmanuel; BONNET, Francis. Combination of dexamethasone and local anaesthetic solution in peripheral nerve blocks: a meta-analysis of randomised controlled trials. European Journal of Anaesthesiology| EJA, 2015, 32.11: 751-758. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/fulltext/2015/11000/Combination_of_dexamethasone_and_local_anaesthetic.2.aspx

MIXA, V. Levobupivakain–dávkování v anestezii dětí. Anest. intenziv. Med, 2003, 14.6. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2003-6/levobupivakain-davkovani-v-anestezii-deti-27025

ECOFFEY, Claude, et al. Epidemiology and morbidity of regional anesthesia in children: a follow‐up one‐year prospective survey of the French‐Language Society of Paediatric Anaesthesiologists (ADARPEF). Pediatric Anesthesia, 2010, 20.12: 1061-1069. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21199114/

TESHOME, Diriba a FENTA, Efrem; HUNIE, Metages. Intravenous dexamethasone and peripheral nerve blocks: A systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Surgery Open, 2020. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405857220300711

PEHORA, Carolyne, et al. Dexamethasone as an adjuvant to peripheral nerve block. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, 11. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011770.pub2/full#CD011770-sec-0151

OLIVEIRA, Janice M. Does The Addition Of Dexamethasone To Local Anesthetic Used For Peripheral Nerve Block Prolong Analgesia In The Surgical Patient?. 2015. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://dune.une.edu/na_capstones/3/

JELÍNEK M., Regionální anestezie a léky ovlivňující hemokoagulaci – co přináší nejnovější doporučení? Anest. intenziv. Med., 2016, 6. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2016-6/regionalni-anestezie-a-leky-ovlivnujici-hemokoagulaci-co-prinasi-nejnovejsi-doporuceni-60207

ARBONA, Fernando L. Ultrasound-Guided Regional Anesthesia: A Practical Approach to Peripheral Nerve Blocks and Perineural Catheters. Gambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 0521515785.

HADZIC, Admir. Hadzic's Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management. 2. United States: McGraw-Hill Education - Europe, 2017. ISBN 9780071717595.

Související algoritmy

Algoritmy