Syndrom toxického šoku


Septický šok je život ohrožující stav, který vyžaduje urgentní zásah. Léčba a diferenciální diagnostika septického šoku může působit náročně, ale je nezbytná pro zajištění optimální prognózy. Tento algoritmus poskytuje informace o managementu toxického šoku, diferenciální diagnostice, možných chybách v diagnostice a o charakteristikách mikrobů způsobujících šok.

2021
toxický šok
sepse
mikrobiologie
antibiotika
management šoku
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Markéta Hanslianová
Zástupce vedoucího Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Vyškov

Syndrom toxického šoku je život ohrožující horečnaté onemocnění, které vzniká v důsledku systémové imunitní odpovědi na exotoxiny (superantigeny) produkované nejčastěji Staphylococcus aureus. V algoritmu jsou popsány nejčastější klinické projevy, možnosti diferenciální diagnostiky a prostřednictvím správných a nesprávných odpovědí jsou uvedeny i zásady antimikrobiální terapie tohoto onemocnění, která správně zahrnuje antibiotikum baktericidní doplněné o antibiotikum tlumící tvorbu toxinů mechanismem inhibice proteosyntézy. Algoritmus je vhodně doplněný o mikrobiologický vhled, ve kterém jsou připomenuty zásady správného odběru hemokultur i mikroskopický a kultivační obraz baktérie Staphylococcus aureus. Algoritmus je aktuální a dobře zpracovanou výukovou pomůckou.
 

Zdroje

Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012. xvi, 778. ISBN 9780702040900;

Clinical microbiology made ridiculously simple / by Gladwin, Mark, Trattler, Bill, Mahan, Carmel. 6th ed. Miami : MedMaster, 2014, ISBN 9781935660156 Medical microbiology /Murray, Rosenthal,Pfaller 8th ed. Philadelphia : Elsevier, 2016, ISBN 9780323299565

A review of toxic shock syndrome: the need for education still exists, Sheila Lynds Colbry,1992,PMID: 1328970, DOI: 10.1097/00006205-199209000-00013;

The Evaluation And Managment Of Toxic Shock Syndrome In The Emergency Department: A Review Of The Literature, Michael Gottlieb, Brit Long and Alex Koyfman, Elesvier Inc. 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2017.12.048;

WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy., © World Health Organization 2010, ISBN 9789241599221;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6170629/, https://teksmedik.com/uptodate20/d/topic.htm?path=epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-streptococcal-toxic-shock-syndrome;https://teksmedik.com/uptodate20/d/topic.htm?path=staphylococcal-toxic-shock-syndrome;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4349422/,https://emedicine.medscape.com/article/1165557-clinical;https://teksmedik.com/uptodate20/d/topic.htm?path=staphylococcal-toxic-shock-syndrome;https://rarediseases.org/rare-diseases/toxic-shock-syndrome/

Související algoritmy

Algoritmy