Kapnografie


Po krátkém teoretickém úvodu se v celkem 9-ti klinických situacích naučíte rozpoznat základní artefakty a patologické stavy na kapnografické křivce. Mimo jiné si vysvětlíme význam metody jak v úvodu do celkové anestezie, tak při kardiopulmonální resuscitaci.Po zvládnutí tohoto algoritmu se budete moci spolehnout na tuto jednoduchou, avšak důležitou metodu monitorace ve svojí klinické praxi.

2021
Kapnografie
Oxid uhličitý
Zveřejněno: 9.8.2021

Recenze

MUDr. David Astapenko, Ph.D.
Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Algoritmus Kapnografie je vynikajícím výukovým materiálem dnes již nepostradatelného přístrojového monitoringu pacienta nejen v anesteziologii. Předkládá interaktivní možnost řešit klinické otázky (včetně kardiopulmonální resuscitace), kde kapnografie hraje zásadní roli v časné diagnostice a rozhodovacím procesu v rámci terapie. Algoritmus kopíruje recentní vědecké poznatky a doporučené postupy a je praktický pro nácvik osvojení použití této diagnostické metody.

Zdroje

MILLER, Ronald D., Lars I. ERIKSSON a Lee A. FLEISHER. Miller’s Anesthesia. 8.vydání. Philadelphia: Elsevier, 2015. ISBN 78-0-7020-5283-5.

VACANTI, Charles, SEGAL, Scott, Pankaj SIKKA a Richard URMAN, ed. Essential Clinical Anesthesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-72020-5

EHRENWERTH, Jan, James EISENKRAFT a James BERRY. Anesthesia Equipment: Principles and Applications. 3.vydání. Philadelphia: Saunders, 2020. ISBN 9780323752350.

Související algoritmy

Algoritmy