Tonutí dítěte pod ledem


V algoritmu vás seznámíme s případem dvou chlapců, kteří se probořili na zamrzlém rybníce. Projdeme si postup od laické první pomoci až po péči na urgentním příjmu s využitím různých metod dosažení normotermie. Seznámíme se se specifiky tonutí v ledové vodě. Téma bylo inspirováno případem dětí ze Žamberku, pod kterými se prolomil led v březnu 2021.

2023
tonutí dítěte
hypotermie
ECMO
Zveřejněno: 9.4.2023

Recenze

Algoritmus Tonutí dítěte pod ledem interaktivně popisuje přístup ke dvěma kriticky nemocným dětským pacientům. Poutavě nás provádí postupem první pomoci, kdy je nutné se postupně postarat o dvě děti s hypotermickou mimonemocniční zástavou oběhu. Frekventant si procvičí zásady technické první pomoci i managementu situace, kdy je nutné intenzivně zajistit dvě podchlazené děti s různou tíží zasažení, zohledňuje rozdíly od "běžné" mimonemocniční zástavy oběhu a donutí nás i plánovat si své další kroky dostatečně dopředu... Z mého pohledu se jedná o velice pěkně zpracovanou pomůcku, která pomůže utřídit a procvičit nabyté vědomosti u této, pro každého zachránce stresující, situace.

Zdroje

KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014. ISBN 978-80-8629-747-7.

MOŠNA, František. Technologie: Mimotělní membránová oxygenace (ECMO). Fakultní nemocnice v Motole [online]. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012 [cit. 2022-04-06]. Dostupné z: https://www.fnmotol.cz/blog/technologie-ecmo/

Truhlář A, Černá Pařízková R, Dizon JML, Djakow J, Drábková J, Franěk O, et al. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2021: Souhrn doporučení. Anest Intenz Med. 2021; 32(Suppl. A): 72 s.

Výukové cíle

1. Student je seznámen s problematikou KPR u topícího se dítěte
2. Student ví, jak postupovat při terapii hypotermie
3. Student je seznámen s postresuscitační péčí u tonoucího dítěte

Klíčové body

1. KPR se u tonoucích osob zahajuje pěti vdechy
2. Maximální rychlost zahřívání je u ohřívaných infuzí a laváží 1-1,5 °C/hod
3. Farmakoterapie se doporučuje zahájit až od 30 °C tělesného jádra

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Tonutí

Algoritmy