Guidelines

COVID-19

SSC: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Výběr vydaných doručení a stanovisek

ERC: Guidelines for Resuscitation 2021 
ESA: Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016
ČSARIM: Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče
ČSARIM: Diagnostika a léčba ŽOK u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči
ČSARIM: Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí 
DAS: Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults
SCC: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021 
ČSTH: Postup při krvácení a perioperační management u nemocných léčených novými perorálními antikoagulancii (NOACs): dabigatran-etexilát (PRADAXA), rivaroxaban (XARELTO) a apixaban (ELIQUIS) 
A&A: Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting

Rozcestník

Česká republika
 
  Česká společnost intenzivní medicíny
  Česká resuscitační rada
  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  Anestezie u vzácných onemocnění - překlad OrphanAneshesia
  Česká společnost pro trombózu a hemostázu
  Rajskyplyn.cz
   
Evropské společnosti
  The European Society of Anaesthesiology (video)
  The European Society of Intensive Care Medicine
  The European Resuscitation Council
  The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
   
Světové společnosti
  The World Health Organization 
  The Society of Critical Care Medicine 
  Surviving Sepsis Campaign
  The Internet Stroke Center
  The International Association for the Study of Pain
  OrphanAneshesia
   
 The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Guidelines Enhanced Recovery after Surgery
The American Society of Anesthesiologists
The American Society of Regional and Pain Medicine
The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland
The Difficult Airway Society
Canadian Anesthesiologists' Society
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und lntensivmedizin
Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
Société Francaise de Médecine d'Urgence
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívne medicíny
Další národní anesteziologické společnosti 
(členské státy World Federation of Societies of Anesthesiologists)