Výukové materiály

3. 6. 2021

Portál AKUTNĚ.CZ Vám přináší  pracovní pomůcku z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, která je již po dva roky s úspěchem využívána jak kmenovými lékaři v předatestační přípravě v rámci jejich vzdělávání, tak i zkušenými anesteziology pro připomenutí metody či například dávkování u dětských pacientů. Přinášíme 5 "karet" pro regionální metody analgezie u dětí a také Protokol, kterým jsou již více než 2 roky sledovaní všichni dětští pacienti podstupující operační výkon s využitím jakékoliv z metod regionální anestezie. Vzhledem k dosaženým výsledkům a spokojenosti jednak kolegů, tak samotných pacientů, jsme se rozhodli o tuto pomůcku s příznivci portálu AKUTNĚ.CZ podělit.

23. 11. 2020

Současnou medicínu charakterizují neustále nové lékařské poznatky a léčebné postupy, které je při každodenním pracovním nasazení mnohdy obtížné stíhat sledovat. Právě proto je zde pro Vás již přes 10 let vzdělávací program Dialýza v praxi, v jehož rámci Vás informují renomovaní odborníci o nových a aktuálních vědeckých poznatcích a jejich užití v každodenní praxi. 

1. 6. 2020

Přinášíme Vám edukační video z dílny KAR Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Autorem videa je dlouhodobý podporovatel portálu AKUTNĚ.CZ doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

21. 3. 2020

Tým portálu AKUTNĚ.CZ ve spolupráci s členy výboru ČSARIM přináší překlad jednostránkové základní informace o COVID-19 pro intenzivisty od autorů z australského Seattlu.

11. 3. 2020

Přinášíme vám výukový materiál připravený dr. Hálou věnující se Koxibům a průřezu dostupné literatury.

Text je veden snahou o maximální stručnost, avšak se zachováním nezbytných podrobností. Ke každé studii je připojen (graficky odlišený) komentář autora.

28. 11. 2016

Představujeme vám "Manuál kritických stavů", učební pomůcku ke každodennímu užití, kterou vytvořil a příznivcům portálu AKUTNĚ.CZ poskytl prim. MUDr. Michael Stern.

3. 11. 2016

Představujeme Vám nové doporučené postupy vydané ACLS výukovým centrem na téma Řešení různých akutních respiračních stavů v dětském věku.

26. 4. 2016

Postup ABCDE je běžně známý a používaný postup při vyšetřování pacienta. Tabulka shrnuje, jaká vyšetření a intervence by měly být provedeny v každé z oblastí a následně uvádí, co je cílem provedených vyšetření a intervencí.

Tabulka je koncipována pro primární neodkladné vyšetření v urgentní medicíně. S ohledem na snahu o vytvoření univerzální tabulky a zachování přehlednosti je určitým kompromisem, jelikož např. nerozvádí veškeré body do detailu či nezahrnuje specifika pacientů s traumatem či dětského věku.

9. 3. 2016

Materiál k výuce či studiu první pomoci v anglickém jazyce autorů z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

27. 3. 2014

Postkonferenční sborník PDF přednášek workshopu "Remifentanil v každodenní praxi anesteziologa - tipy a triky".

27. 1. 2014

Přinášíme Vám střípky z WORKSHOPU: Když nemohu prodýchnout… když nejde zaintubovat… zajistit žílu… a tep se ztrácí…aneb jde o čas...ve formě PDF přednášek, které zazněly v teoretickém úvodu workshpu, jenž se konal 24.1.2014 na 16. PG kurzu Sepse a MODS v Ostravě.

9. 9. 2013

GCS, NACA scóre, základní hodnoty vitálních funkcí, APGAR scóre, hodnocení EKG, orientační diagnostika intoxikací a mnoho dalších užitečných informací naleznete v KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2013 vytvořených Ctiradem Novákem.

23. 6. 2013

Případ starší pacientky, do té doby zdravé pacientky, která utrpěla jeden z nejčastějších úrazu v seniorském věku- zlomeninu krčku stehenní kosti. Ačkoli operační ošetření fraktury bylo nekomplikované a dobře hojící se, celkový stav se výrazně zhorší Rozvíjející se průjem, dehydratace a posléze septický stav vedou k podezření z náhlé příhody břišní. Skutečnou příčinou stavu je ale fulminantní průběh klostridiové kolitidy.

19. 6. 2013

Pacient po levostr. hemikolektomii pro ca sigmatu před rokem. Před týdnem po pravostranné hemihepatektomii + resekci ložiska z levého jat. laloku propuštěn domů v dobérm stavu. Nyní přivezen na emergency pro bolesti břicha, zvracení, průjem, zimnice. Na CT nález hematomu v oblasti po jaterní resekci, oj. bublinky plynu. Rozvoj septického šoku při peritonitidě, oběhově nestabilní, tachypnoický, subileosní. Iindikována revize břicha, adhaesiolysa, resectio int. tenui partialis, decompressio int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subhepat. l dx. Nutná vysoká vasopr. podpora pro obraz septického oběhového selhávání, UPV, ATB TH. Hemodynam. monitorace LIDCO, volumová terapie. Dle CT břicha dehiscence anastomózy, provedena operační revize, resutura anatomózy a deliberace střeva. Po týdnu překlad na chirurgii.

19. 6. 2013

58 letý pacient s CHOPN při BMI 45. Akutní zhoršení ventilace při respiračním infektu od počátku s těžkou globální respirační insuficiencí charakteru ARDS. Empiricky pokryt podáním širokospektrého ATB, napojen na UPV, avšak v průběhu 3 dní nutné navýšení ventilačních parametrů k PEEP 20 cm H2O, a FiO2 1,0. Známky septického stavu s rozvojem multiorgánového selhání. ATB terapie byla potencována cíleně dle kultivačního nálezu. 5 den hospitalizace pacient zemřel v důsledku zhroucení ventilační funkce plic při rozvinutém septickém šoku.

19. 6. 2013

Dlouhodobě imobilní 82 letá pacientka byla přijata do nemocnice s febriliemi, celkovou schváceností, oligoanurií a dušností. Vstupně výrazná leukocyturie, fluidothorax vlevo. Nutné napojení na UPV, podpora oběhu vazopresory. Došlo k rychlé progresi septického šoku s mutiorgánovým selháním. Pacientka exitovala 2. den po přijetí.

18. 4. 2013

Přínášíme Vám postkonferenční sborník přednášek, které zazněly 13. 4. 2013 v rámci Kurzu urgentní medicíny pro studenty 4., 5. a 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

17. 1. 2013

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012

13. 8. 2012

Mladá žena přijata v bezvědomí na kliniku infekčních nemocí, v anamnéze odebrané od manžela zvracení, průjem a horečky trvající jeden den. Laboratorní a klinické vyšetření potvrzuje diagnozu septického šoku, při aspekci pacientky odstraněn výrazně použitý vaginální tampon. Zahájena empirická antibiotická léčba, podpora oběhu vasopresory a transport pacientky na pracoviště intenzivní medicíny. Následně stabilizace oběhu, korekce vnitřního prostředí a septické koagulopatie, normalizace tekutinové bilance, rehabilitace. Původní výsev petechiálního exantému na končetinách a hrudníku následován erytémem rukou, zápěstí, nohou a bérců. Také zvýšená citlivost a pálení jazyka. Překlad na kliniku infekčních chorob 5.den. Pacientka propuštěna do domácího ošetření 15.den, bez potíží, bez otoků, bez exantemu.

13. 8. 2012

Pacientka s hematemezí a melénou je přijata k provedení akutní gastrofibroskopie. Nenalezen chirurgický zdroj krvácení, nicméně přítomné známky sepse. Pátráno po origu, nalezena dilatace dutého systému pravé ledviny pro nefrolithiasu, následuje rozvoj septického šoku a respiračního selhání. Pacientka přijata na oddělení intenzivní medicíny k další terapii. Zavedena masivní vasopresorická a inotropní podpora, CRRT a hemodynamický monitoring. Postupná stabilizace oběhu, snižování dávky katecholaminů, opakované krvácení do nefrostomie při koagulopatii a trombocytopenii. Nefrostomie extrahována, zaveden JJstent, po krátké době pacientka extubována. Zahájena rehabilitace, nadále nutná intermitentní hemodialýza. Přeložena 14.den na JIP interní kliniky, 18.den na lůžkové oddělení v místě bydliště.

7. 6. 2011

Krátký seminář na téma Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky, který se odehrál 31.5.2011 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice měl přiblížit posluchačům novinku ve světě anesteziologie, Bridion - sugammadex, jakožto novou možnost zvratu nervosvalové blokády.

23. 4. 2011

Souhrnné představení základů toxikologie, které zaznělo na 13. PGS kurzu Sepse a MODS v Ostravě.

5. 3. 2010

Přinášíme Vám recentní názory odborníků v oblasti léčby akutní či chronické bolesti.

30. 1. 2010

Narozdíl od mnoha oborů je anesteziologie poměrně mladá. Vznikla zhruba před 160 lety a většina objevů a významných inovací s cílem zlepšení bezpečnosti pacienta byla uskutečněna až po roce 1950. Přesto má nyní výsadní postavení mezi obory takzvaného komplementu a nikdo si nyní již neumí představit operaci bez dobrodiní anestezie. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

24. 12. 2009

V rámci konference MEFANET 2009 proběhl workshop portálu AKUTNE.CZ nazvaný "Projekty spojené s portálem AKUTNE.CZ aneb jak zapojit studenty do tvorby e-learningového obsahu", který byl uvozen plenární přednáškou Petra Štourače spojenou s přímým přenosem z očního sálu FN Brno. Prezentace, jež zazněly, Vám přinášíme níže. Jsou doplňkem a teoretickým uvozením vznikajících interaktivních algoritmů.

13. 12. 2009

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma.

15. 9. 2009

V jarním termínu proběhl za velkého zájmu lékařů v přípravě k atestaci z intenzivní medicíny komplexní postgraduální kurz. Přinášíme Vám prezentace autorů, kteří souhlasili se zveřejněním.

23. 4. 2009

První transfuze krve člověku byla podána před více jak 340 lety. Až do objevu krevních skupin se jednalo o velmi riskantní výkon, který většina pacientů nepřežila. I poté však každá transfuze s sebou nesla významná rizika, mezi největší patří přenos infekčních chorob. Přes všechny pokroky v transfuziologii je úplné vyloučení tohoto rizika z principu nemožné.

20. 3. 2009

Předkládáné prezentace ve formátu PowerPoint jsou souborem přednášek k tématů první pomoci, jež je jako kurz vyučována v 1. ročníku lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Autory přednášek jsou asistenti KARIM LF MU a FN Brno.

16. 12. 2008

Upraveno podle doporučení ERC z 18. 10. 2010

Poskytuje ji vycvičený a sehraný tým zdravotníků ZZS na místě selhání základních životních funkcí. Vedoucím týmu je lékař- odborník oboru urgentní medicína (UM), či lékař proškolený v postupech NR. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

14. 12. 2008

Cílem nově vznikajícího kurzu kardioanestezie a kardiochirurgické intenzivní péče je utvořit čtenáři základní pojem o těchto oborech, které jsou nedílně spjaty s akutní medicínou, ale zároveň jsou svým mírným oddělením od rutinní praxe do specializovaných kardiochirurgických center většině anesteziologů a intenzivistů vzdáleny.

7. 11. 2008

Rutinní kanylace arteriálního řečiště patří k základním dovednostem anesteziologa a intenzivisty.

29. 9. 2008

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti.

27. 3. 2008

Centrální žilní katétr (CŽK) se zavádí ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly. CŽK zavádí lékař, následnou péči o CŽK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná. Péče musí být velmi profesionální, vše musí být řádně dokumentováno a pečlivě sledováno.

12. 3. 2008

Z autorské dílny Michaely Ťoukálkové pochází tato užitečná pomůcka, která na třech listech ve formátu PDF provádí začátečníka i odborníka aktuálním doporučeným algoritmem managementu neočekávané obtížné intubace. Vhodné k vyvěšení na každý operační sál i jako pomůcka k orientaci v problému pro studenty lékařských fakult.

17. 1. 2008

Aktualizováno podle doporučení ERC z 18. 10. 2010

Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.