AKUTNÍ STŘEDY: webináře portálu AKUTNĚ.CZ a platformy SepsEast

AKUTNÍ STŘEDY: webináře portálu AKUTNĚ.CZ a platformy SepsEast

12. 5. 2020 ...sejdeme se v Akutní středu...

Chybí Vám konference a jiné vzdělávací akce plné odborných zážitků z oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny? Portál AKUTNĚ.CZ Vám přináší jedinečný a ucelený cyklus webinářů, které budou od 20. května plnit stránky Vašich diářů každou druhou středu. Nazvali jsme je pro Vás AKUTNÍ STŘEDY. Nejaktuálnější dění sledujte na naší facebookové stránce.

Klíčová slova: akutní medicína, webináře, covid-19

Je to první společný projekt platformy SepsEast a AKUTNĚ.CZ. Cílem je v době snížených možností setkávání a pohybu osob za pandemie onemocnění COVID-19 poskytnout zdravotnickým pracovníkům možnost kontinuální edukace formou webinářů a vzdáleného mentoringu experty v oblasti medicíny akutních stavů.

Na pozadí stojí čtveřice významných osobností české anesteziologicko-intenzivní scény:

Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - přednosta KARIM FN Plzeň, jeden z pilířů aktivity SepsEast
Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - přednosta KDAR FN Brno, zakladatel a organizační garant portálu AKUTNĚ.CZ
MUDr. Michal Otáhal, Ph. D. - vedoucí RES UP KARIM VFN, česká špička v oblasti zajištění dýchacích cest
MUDr. Roman Kula, CSc. - lékař KARIM FN Ostrava, zakladatel a hlavní organizátor Colours of Sepsis

Další webinář proběhne 17. června od 18:00.

Program:
Anesteziologická péče u COVID-19 pozitivního pacienta a zajištění dýchacích cest
 • Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., KARIM VFN, Praha
 • MUDr. Michal Otáhal, Ph.D., KARIM VFN, Praha
Moderovaná diskuse
Jak se přihlásit: 
 • Všechny webináře jsou zdarma.
 • Vstup na webinář bude možný 15 min. předem, tedy 17:45.
 • Vstup na webinář je přes tento odkaz: https://meet.google.com/wys-tjue-bis, pokud používáte aplikaci Google Meet v systému Android nebo iOS, tak použijte přístupový kód: wys-tjue-bis.
 • Přihlašujte se k videokonferenci svým celým jménem, zejména pro pokládání a zodpovídání dotazů.
 • Vaše dotazy pište kdykoliv v průběhu přednášky do chatu.
 • Na závěr je moderátor položí přednášejícímu.
 • Kapacita je omezena pro prvních 220 osob. 
 • Po skončení webináře bude jeho záznam dostupný zde na portále.
Další webináře:

Středa 1. července - TBD

Středa 5. srpna - TBD

Proběhlé webináře: 
Středa 20. května 
Základní informace o SARS-CoV-2 a COVID-19 
 • …z pohledu pohledu infektoložky: MUDr. Miriam Malá, Klinika dětských infekčních chorob FN Brno
 • …z pohledu intenzivisty: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň

Záznam můžete zhlédnout zde.

Středa 3. června
 • Pacient s podezřením na COVID-19, klinický obraz a triáž: MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno
 • Používání a možnosti ochranných pomůcek: MUDr. Olga Smékalová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň

Záznam můžete zhlédnout zde.

 

Záštitu převzali: 

        

 


Zpět