Výukové materiály 3. lékařské fakulty UK na AKUTNĚ.CZ

Výukové materiály 3. lékařské fakulty UK na AKUTNĚ.CZ

17. 1. 2013

Ve výukové sekci AKUTNĚ.CZ v části kurzy naleznete materiály 3. lékařské fakulty UK k výuce První pomoci, aktualizované dle doporučení ERC z 18. 10. 2010. Celá publikace je k dispozici k volnému stažení a používání.

Předmluva

Při nehodách a náhlých zdraví nebo život ohrožujících stavech rozhodují o konečném výsledku přežití často první minuty. Správné zacházení s postiženým může zachránit jeho život a zmírnit následky náhlé zdravotní příhody. I při sebelepší organizaci záchranné služby je od její aktivace do příjezdu specialistů různě dlouhý časový interval, kdy jsou na místě přítomny jen osoby bez speciálního vybavení a většinou i bez větších medicínských znalostí. Čím více těchto lidí ví, jak postiženému pomoci, tím větší má postižený šanci na uzdravení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit všem snadno přístupné základní informace o poskytování první pomoci. Předkládaný multimediální materiál vznikl za finanční podpory FRVŠ, projektu č. 280/2010, a je určen všem, kterým se základní postupy první pomoci mohou hodit. Z pohledu autorů je to každý občan ČR. Pro lepší srozumitelnost jsou u vybraných stavů připojena instruktivní videa a obrázky. Jak je v textu uvedeno, základní neodkladnou resuscitací se zabývá samostatný multimediální materiál, který byl rovněž s podporou tohoto projektu FRVŠ inovován tak, aby odpovídal nejnovějším doporučením, která byla vydána 18. 11. 2010. Základy neodkladné resuscitace jsou  dostupné  na http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace/

Text didakticky vychází jak z vlastních praktických zkušeností autorů, tak i rozsahu předpokládaných znalostí, které by měli znát studenti magisterského studia na 3. LF UK Praha, v některých částech je text rozšířen i nad rámec těchto požadavků s cílem podat komplexní přehled dané problematiky. V obsahové části jsme kromě vlastní praxe čerpali z celé řady publikací.  Nejdůležitější prameny jsou citovány v textu, seznam kompletní literatury bude uveden až po dokončení všech kapitol. Prvá část pojednává o nejčastějších život ohrožujících stavech a základních dovednostech, které by měl každý ovládat. Celá problematika první pomoci by měla být v závislosti na dostupnosti finanční podpory dokončena začátkem r. 2012.

Jiří Málek


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET