Akutní pankreatitida

MUDr. Kateřina Gajdošíková, Anna Ďuriníková, Simona Špaňová

Akutní pankreatitida je vysoce rizikový stav, ke kterému musíme přistupovat již od prvního podezření jako k stavu život potencionálně ohrožujícimu. Příznaky jsou často variabilní a muže způsobit závažné a dlouhodobé komplikace, nebo i smrt. V algoritmu si procvičíte základní principy diagnostiky a terapie akutní pankreatitidy, při snaze co nejvíc snížit riziko případného úmrtí a vyléčit pacienta. Současně Vám bude vysvětleno, proč jsou některé diagnosticko-terapeutické postupy vhodnější než jiné a v jakém pořadí je vhodné je uplatnit.

review-photo

MUDr. Jan Trna, Ph.D. Lékař, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, Česká republika

Hodnocený výukový algoritmus popisuje diagnostiku a rozhodovací procesy v průběhu vývoje akutní pankreatitidy. Zvolený modelový pacient i jednotlivé události působí velmi reálně a v průběhu algoritmu tak lze získat velmi dobrou představu o základních úskalích léčby akutní pankreatitidy. Jednotlivé navrhované správné možnosti reflektují nejmodernější poznatky, ať již v intenzitě a délce tekutinové resuscitace, použití ATB či možnostech invazivního řešení. Nabízené nesprávné odpovědi jsou též voleny vhodně – jedná se o v klinické praxi často nevhodně indikované diagnostické a terapeutické postupy. Důvod jejich nesprávnosti je pak dostatečně vysvětlen. Seznámení se s uvedeným modelovým příkladem má nezanedbatelný edukační význam pro širokou skupinu lékařů, kteří se můžou dostat do kontaktu s léčbou akutní pankreatitidy – mimo jiné anesteziologové, intenzivisti, internisti a chirurgové.

MOSHE SCHEIN, PAUL N.ROGERS 2011. Urgentní břišní chirurgie. 1. české vydání Praha : Grada, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-2357-0

http://gi.org/

http://www.medscape.com/

vloženo: 27. 4. 2016 | poslední úpravy: 18. 6. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET