Sufokace u dítěte

 2019

MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Tereza Kramplová, Jozef Sklenka

Vdechnutí potravy nebo cizího tělesa je častý život ohrožující stav zejména u dětí do 3 let, které nabývají schopnosti samostatného pohybu a učí se interakci s okolím. Postup řešení těchto případů má navíc řadu výrazných specifik, od pomoci při vykašlávání přes případnou resuscitaci až k nutné invazivní intervenci. Jak dát správně první pomoc a následně cizí těleso z dýchacích cest odstranit? Tímto algoritmem vás zveme k prožití modelové situace, se kterou se může setkat každý z nás.

review-photo

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

Sufokace dítěte je vždy akutní, někdy urgentní stav, se kterým se můžou přímo setkat lékaři různých specializací: lékař ZZS, lékař UP, anesteziolog, intenzivista, ORL lékař, plicní lékař. Jejichž společným cílem je záchrana dítěte a vyřešení akutního stavu. Problém sufokace dítěte není pro většinu lékařů rutinní situací a myslím si, že je pro většinu značně stresující. Celý algoritmus na výukovém portálu: Akutně.cz je zpracován přehledně, strukturovaně, tj. počínaje laickou první pomocí, přes odbornou přednemocniční pomoc, rozhodování při příjmu, vlastní odstranění cizího tělesa v rámci celkové anestezie, konče péči na intenzivní péči. Algoritmus je dle mého názoru zpracován bez chyb. V každém kroku rozhodování hodnotím kladně i možnost „poučení se“ z nesprávných odpovědí. Tento algoritmus je zcela jistě přínosem nejen pro anesteziology, ale širokou skupinu lékařů, kteří se s tímto stavem mohu setkat.

MILLER, Ronald D., Manuel PARDO a Robert K. STOELTING. Basics of anesthesia. 7 vyd. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, c2017. ISBN 1437716148.
 

BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.
 

RUIZ, Fadel E. Airway foreign bodies in children. UpToDate [online]. Waltham: UpToDate Inc. 2018 [cit. 3.1.2019]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/airway-foreign-bodies-in-children
 

WARD, Christopher. Anesthesia for the child with an inhaled foreign body. UpToDate [online]. Waltham: UpToDate Inc. 2018 [cit. 21. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-the-child-with-an-inhaled-foreign-body
 

COLT, Henri G. Rigid bronchoscopy: Intubation techniques. UpToDate [online]. Waltham: UpToDate Inc. 2017 [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/rigid-bronchoscopy-intubation-techniques

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 22. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 1. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET