Transport patologického novorozence

MUDr. Martin Vavřina, MUDr. Martin Janků, Kateřina Machanová, Tereza Urbánková

Porod je běžnou součástí lidského života a jako takový může být i on bohužel doprovázen komplikacemi stran matky či dítěte. V našem algoritmu se podíváme na protrahovaný porod dvojčat, po kterém bude nutné zhodnotit stav a rozhodout o transportu jednoho z dětí. Kam převést patologického novorozence, aby mu byla poskytnuta adekvátní péče? Jak při cestě postupovat v zajištění vitálních funkcí? Jak reagovat na zhoršení stavu? Pokud na tyto otázky neznáte odpovědi, věříme, že po zvládnutí našeho příběhu, budete na takové situace připraveni.

review-photo

MUDr. Kateřina Fabichová Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

Algoritmus popisuje zcela reálnou situaci porodu na novorozeneckém oddělení I, typu. Porod je rizikový pro gemini, ale již v příznivém gestačním týdnu. Zatímco adaptace dvojčete A je zcela fyziologická, u dvojčete B se po protrahovaném porodu koncem pánevním objevuje porucha poporodní adaptace a následně další komplikace. Algoritmus didakticky klade důraz na řešení aktuálního klinického stavu a hodnot vitálních funkcí, což vede k dalším krokům. Na prvním místě je léčba hypoxie a následně indikace překladu novorozence na neonatologické pracoviště vyššího typu za použití vybavení k zajištění termoneutrálního prostředí dle gestačního týdne dítěte s možností jak oxygenoterapie, tak dechové podpory. Nedílnou součástí transportu na vyšší pracoviště je forma předání všech informací o pacientovi. Kroky v algoritmu na sebe logicky navazují a tým je schopen předvídat a okamžitě reagovat na změnu zdravotního stavu novorozence. Díky tomu si student uvědomí, jak rychle se může klinický stav novorozence zhoršovat. Každé rozhodnutí je dostatečně odůvodněno ve vysvětlujícím textu.
 

Zajištění novorozence k transportu | porodnice.cz. porodnice.cz | Oplodnění, těhotenství, porod - týden po týdnu [online]. Copyright © 2014 Mother [cit. 30.03.2021]. Dostupné z: http://www.porodnice.cz/encyklopedie/zajisteni-novorozence-k-transportu

AKUTNE.CZ: Úvod - portál akutní medicíny [online]. Copyright © [cit. 30.03.2021]. Dostupné z: https://www.akutne.cz/res/publikace/resuscitace-novorozence-ostrava-verze-sbornik.pdf

MSD Manual Consumer Version. The Trusted Provider of Medical Information since 1899 [online]. Copyright © 2021 Merck Sharp [cit. 07.04.2021]. Dostupné z: https://www.msdmanuals.com/home.

vloženo: 1. 6. 2021 | poslední úpravy: 6. 6. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET