Transport patologického novorozence

MUDr. Martin Vavřina, MUDr. Martin Janků, Kateřina Machanová, Tereza Urbánková

Porod je běžnou součástí lidského života a jako takový může být i on bohužel doprovázen komplikacemi stran matky či dítěte. V našem algoritmu se podíváme na protrahovaný porod dvojčat, po kterém bude nutné zhodnotit stav a rozhodout o transportu jednoho z dětí. Kam převést patologického novorozence, aby mu byla poskytnuta adekvátní péče? Jak při cestě postupovat v zajištění vitálních funkcí? Jak reagovat na zhoršení stavu? Pokud na tyto otázky neznáte odpovědi, věříme, že po zvládnutí našeho příběhu, budete na takové situace připraveni.

review-photo

MUDr. Kateřina Fabichová Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

Algoritmus popisuje zcela reálnou situaci porodu na novorozeneckém oddělení I, typu. Porod je rizikový pro gemini, ale již v příznivém gestačním týdnu. Zatímco adaptace dvojčete A je zcela fyziologická, u dvojčete B se po protrahovaném porodu koncem pánevním objevuje porucha poporodní adaptace a následně další komplikace. Algoritmus didakticky klade důraz na řešení aktuálního klinického stavu a hodnot vitálních funkcí, což vede k dalším krokům. Na prvním místě je léčba hypoxie a následně indikace překladu novorozence na neonatologické pracoviště vyššího typu za použití vybavení k zajištění termoneutrálního prostředí dle gestačního týdne dítěte s možností jak oxygenoterapie, tak dechové podpory. Nedílnou součástí transportu na vyšší pracoviště je forma předání všech informací o pacientovi. Kroky v algoritmu na sebe logicky navazují a tým je schopen předvídat a okamžitě reagovat na změnu zdravotního stavu novorozence. Díky tomu si student uvědomí, jak rychle se může klinický stav novorozence zhoršovat. Každé rozhodnutí je dostatečně odůvodněno ve vysvětlujícím textu.
 

Karlovarská záchranka má speciální sanitku pro novorozence. ČT24: Česká televize [online]. 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1506268-karlovarska-zachranka-ma-specialni-sanitku-pro-novorozence

KLINCOVÁ, Martina. Resuscitace novorozence. In: 3. setkání mladých anesteziologů [online]. 2019 [cit. 2021-6-22. ISSN 1803-179X. Dostupné z: https://www.akutne.cz/res/publikace/resuscitace-novorozence-ostrava-verze-sbornik.pdf

BALEST LATARRI, Arcangela. Overview of General Problems in Newborns. MSD MANUAL: Consumer version [online]. 2021 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/general-problems-in-newborns/overview-of-general-problems-in-newborns?query=patological%20newborn

vloženo: 1. 6. 2021 | poslední úpravy: 20. 7. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET