Kapnografie

MUDr. Vladislav Nezval, Lucie Hajnová

Po krátkém teoretickém úvodu se v celkem 9-ti klinických situacích naučíte rozpoznat základní artefakty a patologické stavy na kapnografické křivce. Mimo jiné si vysvětlíme význam metody jak v úvodu do celkové anestezie, tak při kardiopulmonální resuscitaci.Po zvládnutí tohoto algoritmu se budete moci spolehnout na tuto jednoduchou, avšak důležitou metodu monitorace ve svojí klinické praxi.

review-photo

MUDr. David Astapenko, Ph.D. Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Algoritmus Kapnografie je vynikajícím výukovým materiálem dnes již nepostradatelného přístrojového monitoringu pacienta nejen v anesteziologii. Předkládá interaktivní možnost řešit klinické otázky (včetně kardiopulmonální resuscitace), kde kapnografie hraje zásadní roli v časné diagnostice a rozhodovacím procesu v rámci terapie. Algoritmus kopíruje recentní vědecké poznatky a doporučené postupy a je praktický pro nácvik osvojení použití této diagnostické metody.

MILLER, Ronald D., Lars I. ERIKSSON a Lee A. FLEISHER. Miller’s Anesthesia. 8.vydání. Philadelphia: Elsevier, 2015. ISBN 78-0-7020-5283-5.

VACANTI, Charles, SEGAL, Scott, Pankaj SIKKA a Richard URMAN, ed. Essential Clinical Anesthesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-72020-5

EHRENWERTH, Jan, James EISENKRAFT a James BERRY. Anesthesia Equipment: Principles and Applications. 3.vydání. Philadelphia: Saunders, 2020. ISBN 9780323752350.

vloženo: 9. 8. 2021 | poslední úpravy: 28. 9. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET