SIM Travel Grant v roce 2022

Simulační medicína se postupně začíná prolínat nejen pregraduálním, ale i postgraduálním vzděláváním. Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. Většina těchto kurzů je finančně nákladná, Nadační fond AKUTNĚ.CZ i v roce 2022 podporuje zájemce poskytnutím grantové podpory, dominantně pokrývá účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování.

Podmínky udělení grantu

Koho jsme podpořili v roce 2022? 

Mariya Kalantay, studentka 5. ročníku 2. LF UK, účast na kurzu EPALS , Simulační centrum LF MU, Brno 

EPALS byl pro mě mimořádně pozitivní zkušenosti. Byla to pro mne škola života, ze které jsem si odnesla neskutečné množství užitečných informaci, zkušenosti a zážitku. Pro mě, jako budoucí lékařku, to byla příležitost zažít vypjaté situace “nanečisto”, naučit se rozhodovat, řešit obvyklé i neobvyklé situace. Mimo jiné na kurzu jsem potkala spoustu skvělých lidi, skvělých odborníků, i samotné jejich pozorování bylo pro mě velmi přínosné.

MUDr. Eva Pluháčková, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Absolvovala jsem kurz ALS, který je věnován teorii a praxi, jak zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích. Po absolvování ATLS a EPALS jsem myslela, že mě nemůže nic překvapit, ale opak byl pravdou. Kurz byl opět velmi dobře organizován a do dvou dnů bylo vtěsnáno snad vše, na co si člověk vzpomene s pojmem resuscitace, např. vyšetření pacienta algoritmem ABCDE, KPR při hypotermii, v těhotenství, při traumatu, poresuscitační péče, řešení kritických situací arytmie, hodnocení EKG a acidobazické rovnováhy a vše samozřejmě probíhalo v simulačních situacích. Vyzkoušeli jsme si modelové situace, jak z pohledu vedoucího týmu, tak i z pohledu jednotlivého zdravotníka, nebo pozorovatele. Kurz byl velmi intenzivní a zcela jistě nepostradatelný pro každého, kdo se pohybuje právě v těchto kritických situacích.
Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům a  instruktorům a hlavní DÍK patří SIM Travel Grantu Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, bez kterého bych se nezúčastnila.

Helena Vlčková, studentka 5. ročníku VL LF MU, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Kurz zahrnoval témata jako zajištění dýchacích cest, učení se EKG či algoritmus tachykardie a bradykardie. Převážně ale byly zastoupeny simulace jednotlivých urgentních stavů, ve kterých jsme v týmech trénovali ABCDE a ALS postup. Po absolvování obou dní a úspěšném složení vidím zásadní zlepšení v jasném uvažování a rozhodování v urgentních situacích, což využije každý lékař nezávisle na oboru. Kurz hodnotím jako jedno z nejlepších rozhodnutí a pevně věřím, že veškeré nabité informace budou sloužit k zefektivňování péče kterou v budoucnu budu moct pacientům nabídnout.

MUDr. Petra Zatloukalová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Kurz byl dvoudenní, profesionálně vedený v přátelské atmosféře, kde každý účastník měl svého mentora, který mu mohl zodpovědět každou otázku a s čímkoliv kolem kurzu poradit. Byli jsme rozděleni v týmech po 5-6-ti účastnících a učili jsme se aktuální algoritmy u pacientů zhoršujících se, kde docházelo i k zástavě oběhu. Na realistických figurínách jsme prováděli scénáře různých akutních stavů, při kterých jsme spolupracovali jako tým a řešili tyto stavy, včetně KPR při zástavě oběhu. Každý z nás si několikrát zkusil být team leaderem, a vést celý tým ke zdárnému vyřešení případu a záchrany života.
Tento kurz byl pro mě nesmírně přínosný. Tím, že jsme absolvovali velký počet scénářů akutních stavů, jsem si algoritmy velmi dobře vžila, naučila jsem se spolupráci v týmu i vést celý tým s minimalizováním chyb, které se mohou vyskytnout při stresové situaci. Při každém dalším scénáři jsem se cítila lépe a lépe, více sebejistě ve všech úkonech, odpadal ze mě stres, lépe a efektivněji se mi pracovalo v týmu. Při vedení týmu jako team leader se mi lépe komunikovalo a byla jsem si jistá každým dalším úkonem a naučila jsem se vést celý tým. Tento nácvik je nejlepší způsob, jak se připravit na nevyzpytatelné případy, se kterými se můžeme každý den setkat. Strukturované algoritmy a scénáře při kterých jsme je aplikovali, nás dokonale připravili na tyto situace. Po absolvování tohoto kurzu vím, že při dalším akutním stavu, se kterým se setkám v běžné praxi, už nebudu v takovém stresu a napětí, budu k němu přistupovat s chladnou hlavou, jako team leader povedu celý tým precizně a efektivně. 
Tento kurz bych doporučila určitě každému, kdo se setká s akutními stavy ve své praxi. Dokonce bych ho zavedla jako povinný pro každého lékaře v akutní sféře.
Moc děkuji za podporu Vašeho grantu, díky kterému jsem mohla absolvovat, takhle úžasný kurz.

MUDr. Simona Němcová, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Brno 

V pátek 1.4 mi bylo umožněno se zúčastnit kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí v simulačním centru při MUNI v Brně. Vzhledem k tomu, že jsem na SIMU slyšela samou chválu jak od kolegů z mého oboru, tak i z oborů jiných, měla jsem vysoká očekávání. S potěšením mohu konstatovat, že se všechna má očekávání se naplnila, a to od vybavení centra, přes náplň kurzu, až po naprostou profesionalitu a současně přátelskost lektorů. Také bych ráda ocenila celý koncept založený na kratší simulaci a delším debriefingu. Debriefing byl dle mého názoru velmi přínosný, každou simulaci jsme měli možnost probrat do hloubky, zhodnotit náš postup a následně se poučit z každé chyby. Myslím si, že by po každé obtížné/neobvyklé/nefrekventované situaci, měl být debriefing standardem každého ARO oddělení. Pro mě zcela zásadní a nejpřínosnější byla skutečnost neživých pacientů. Po nástupu do práce mi bylo vtloukáno “nedívej se na monitor, dívej se na pacienta”. Tady to až tak do důsledku neplatí, člověk se musí spolehnout nejen na techniku, ale především na vlastní hlavu. Kurz mi rovněž připomněl důležitost komunikace v týmu, protože kdo se
nezeptá (např. Božího hlasu) ten se nedozví a taktéž, že co je řečeno nemusí být provedeno. Jediným negativem pro mě byla délka kurzu. Ve chvíli, kdy jsem se tak nějak zorientovala co od vybavení a pacientů můžu čekat, se kurz chýlil ke konci.. Nebránila bych se dvoudennímu kurzu, protože vím, že bych si druhý den užila ještě více.

MUDr. Jakub Pecl, MBA, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Brno

Kurz se skládal z jednotlivých scénářů s typickými akutními stavy v pediatrii. Po každém scénáři byl prostor pro „rozebrání“ daného případu a postupu účastníků kurzu s odborníky z oboru intenzivní medicíny. Důraz byl kladen na systematičnost postupu a efektivitu komunikace v týmu. Absolvování kurzu pro mne znamená zvýšení sebevědomí v těchto nelehkých situacích, ke kterým při službách na JIP Pediatrické kliniky dochází. Děkuji!

MUDr. Marek Jeřábek, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Brno

Kurz se mi moc líbil, lektoři a připravené simulace byli perfektní. Naučil jsem se přistupovat ke kriticky nemocnému dítěti, kurz byl pro mě přínosem. 

Kristýna Nováková, DiS., účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové

Kurzu jsem se zúčastnila z několika důvodů. Tím nejdůležitějším byl ten, že jsem chtěla prohloubit své znalosti a naučit se využívat je systematicky. Už přípravný e-learning mi pomohl nejen v získání informací, ale také v procvičení mé angličtiny. Dalším důvodem, proč jsem se kurzu zúčastnila, byla má nízká sebedůvěra ve vlastní znalosti a dovednosti. V obou těchto případech mi kurz velice pomohl.  Díky ALS postupu jsem byla schopna odbourat stres, který naše práce může přinášet. Co je pro mne to nejdůležitější, co si z kurzu odnáším je to, že nyní věřím ve vlastní znalosti, schopnosti a umím je použít v praxi. V minulosti jsem nikdy nezastávala roli team leadera. Jsem vděčná za to, že jsem si tuto pozici vyzkoušela „nanečisto“ a mohla sama v sobě najít schopnost kvalitně vést tým.

Díky Vaší podpoře jsem cítila velikou zodpovědnost, která byla znát jak v přípravě, tak v samotném průběhu kurzu. Díky těmto faktorům a mému přístupu jsem získala nejen certifikát, ale i doporučení jako potenciální instruktor.

Děkuji Vám za tuto příležitost. Kurz bych doporučila všem, kteří se chtějí posunout ve své profesní přípravě.  

MUDr. Martin Štěrba, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Brno

11.07.2022 jsem se zúčastnil 1. kurzu Management kritických stavů v pediatrie v budově SIMU LFMU. Celý kurz byl pro mne velmi přínosný, v rámci simulací jsem se mohl setkat s celou řadou kritických stavů v mém oboru. Nabyté zkušenosti určitě využiji v mé každodenní praxi a rozšířím je i mezi své kolegy.

Ještě jednou mnohokrát děkuji za možnost účastnit se na tomto kurzu. 

Alica Dulayová, studentka 6. ročníku VL LF MU, účast na kurzu EPALS, Brno

EPALS bol dvojdňový kurz, ktorý zahŕňal teóriu a hlavne prax manažmentu kritických stavov u detí. Prvý deň prebehol nácvik zaistenia dýchacích ciest, intraoseálneho vstupu, postupu ABCDE na rozmanitých simuláciách a BLS. Druhý deň bol venovaný simuláciám nácviku ALS s dôrazom kladeným na tímovú spoluprácu. Za dva dni sme absolvovali naozaj veľký počet simulácií na rôznorodé témy. Kurz bol pre mňa veľmi prínosnou skúsenosťou, kde som sa nielen plnením simulácií, ale aj pozorovaním skúsenejších kolegov dozvedela množstvo nových informácií z klinickej praxe a získala veľa nových skúseností a zdokonalila sa aj v soft skills. Pevne verím, že aj v budúcej praxi budem z vedomostí nadobudnutých na kurze čerpať a budem poskytovať o to kvalitnejšiu lekársku starostlivosť. Organizácia kurzu bola perfektne zvládnutá, lektori boli dobre pripravení a veľmi dobre sa so všetkými spolupracovalo. Chcela by som veľmi poďakovať aj Nadačnému fondu AKUTNĚ.CZ za udelenie SIM Travel Grantu, vďaka ktorému som sa mohla takéhoto výborného kurzu zúčastniť.

MUDr. Eva Klabusayová, účast na ECMO workshopu v rámci kongresu ESICM LIVES, Paříž, FRA

viz reportáž

MUDr. Tamara Skříšovská, účast na S3 Conference 2022 Singapore, SGP

viz reportáž

MUDr. Roman Mádle, účast na kurzu ATLS® Provider Course, Hradec Králové 

Na začátku listopadu jsem se zúčastnil mezinárodního kurzu ATLS, který je určen pro lékaře všech odborností setkávajících se závažně poraněnými pacienty. Tohoto kurzu jsem se zúčastnil za pomoci nadačního fondu Akutně, který mi pomohl s jeho financováním. Již s dostatečným předstihem nám byly zaslány studijní materiály k přípravě na samotnou prezenční formu kurzu. Předem nabité znalosti byly otestovány online v tzv. pretestu. Toto vnímám jako velké pozitivum, protože na samotném kurzu jsme se již nemuseli zdržovat základy.Kurz se konal v krásném hotelu Tereziánský dvůr v centru Hradce Králové. Bez velkých okolků jsme se vrhli hned na základní téma tohoto kurzu a to je přístup k pacientovi dle pravidla ABCDE. První den tohoto nabitého kurzu utekl jako voda a druhý den byl hned tu. Během celého kurzu se střídaly teoretické přednášky s praktickými workshopy a fiktivními scénaři.V pátek, tedy v poslední den kurzu jsme absolvovali závěrečný test s následnými hranými případy, které jsme museli prakticky zvládnout. Díky kurzu jsem si odnesl spoustu nových poznatků, které využiji v každodenní praxi anesteziologa v traumacentru. Ještě jednou bych chtěl poděkovatnadačnímu fondu Akutně za umožnění, zúčastnit se tohoto kurzu.

MUDr. Barbora Škoríková, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Brno

O kurz jsem měla zájem a byl mi i schválený i grant, co mně velmi mile potešilo. Kurz samotný hodnotím velice kladně, přístup lektoru jako i samotné simulace oznámkuji jako ve škole, na jednotku s hvězdičkou. Doteď mám z kurzu krásné emoce, zážitky, vzpomínky a samozřejmně mnoho zkušeností i když šlo jen o simulaci. Ale jak se říká, "těžko na cvičišti, lehko na bojišti.", snad to tak bude fungovat i v reálu. Před kurzem nám byly zaslány materiály k nastudování, které byly rozsáhlé a vše potřebné k simulacím jsme tam našli, takže na kurz jsme už došli více méně připravení, takže já nemám vůbec co vytknout a jsem velice spokojená, myslím si, že to nebude můj poslední kurz v Simulačním centru.

MUDr. Táňa Antošová, účast na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, Brno 

Ráda bych tímto poděkovala NF Akutně.cz za umožnění účasti na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, který se konal 5.12.2022 v Brně. V místním simulačním centru jsem už absolvovala vícero kurzů a ze všech jsem byla nadšená. Musím říct, že ani u tohoto kurzu to nebylo výjimkou. Kurz byl jednodenní, intenzivní, při kterém jsme probrali kanylace pod sono kontrolou, FAST, eFAST, sono plic a základy echokardiografie, a to jak na živých modelech, tak na simulátoru. Součástí bylo také několik simulovaných scénářů, ve kterých jsme mohli uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Vzhledem k malému počtu účastníků jsme měli možnost po většinu kurzu pracovat hands-on a vše si každý opakovaně vyzkoušet. Tento kurz bych doporučila všem, kteří s ultrazvukem teprve začínají, ale i těm zkušenějším k ucelení vědomostí a dovedností.

 

Podpora v roce 2021 
 


8. 4. 2022 ...sejdeme se na simulačním kurzu...
akutní medicína
grant
podpora
Zpět