Videozáznamy a PDF prezentace přednášek IV. konference AKUTNĚ.CZ - lékařské sekce

Přinášíme Vám již kompletní videozáznamy a PDF prezentace přednášek z lékařské sekce IV. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 17.11.2012 v UKB v Brně. Vše naleznete v sekci přenosů na www.akutne.cz.

IV. konference AKUTNĚ.CZ - lékaři

Slavnostní zahájení IV. konference Akutně.cz

(vytvořeno: 23.11.2012, poslední úpravy: 22.4.2021)

Sedace a analgezie v intenzivní péči - mění se úhel pohledu?

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Pavel Ševčík Ostrava

Kardiogenní šok

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Aleš Březina Praha

Rekruitement manévry u ARDS

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Michal Otáhal Praha

Ultrazvukový přístroj na anesteziologickém stolku

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Dušan Mach Nové Město na Moravě

Ultrazvukový přístroj na anesteziologicém stolku

(vytvořeno: 23.11.2012, poslední úpravy: 22.4.2021)
Dušan Mach Nové Město na Moravě

Novinky ve farmakologii léčby bolesti

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Tomáš Gabrhelík Olomouc

Stav a výhledy Acute Pain Service v České republice a v Evropě

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Viktor Kubricht Praha

Méně invazivní metody měření hemodynamiky v perioperačním období

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Bronislav Stibor Baden bei Wien, Rakousko

Těsná kontrola glykemie

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Jan Bláha Praha

Neurointenzivní péče - novinky v monitoraci

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Jaroslav Duba Brno

Když nelze prodýchnout... když nemohu zaintubovat... a puls se ztrácí...

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Karel Pelikán Brno

BACT - aneb jak zaintubovat za 10 s bez laryngoskopu

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Michal Otáhal Praha

DAM ve vojenské praxi

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Jaroslav Duchoň Strakonice

Hypotermie v přednemocniční péči

(vytvořeno: 18.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Roman Škulec Hradec Králové
Hana Neudertová Brno

Permisivní underfeeding

(vytvořeno: 19.11.2012, poslední úpravy: 27.9.2017)
Roman Kula Ostrava

Glykokalyx – má význam v klinické praxi?

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Karel Cvachovec Praha

Slavnostní zakončení IV. konference Akutně.cz

(vytvořeno: 23.11.2012, poslední úpravy: 22.4.2021)

23. 11. 2012
Zpět