MUDr. Michal Frelich, Ph.D.


MUDr. Michal Frelich, Ph.D.

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika
Lékař, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje