Polytrauma dítěte


Dětské polytrauma je život ohrožující stav, který může v praxi potkat kteréhokoliv lékaře. V našem algoritmu jsme vymodelovali situaci, na které si krok po kroku ukážeme, jak se v takovém prípade zachovat. Zaměříme se na první pomoc na místě nehody, jak postupovat při rozvinutém hypovolemickém šoku a život ohrožujícímu krvácení a následně jak probíhá damage control surgery u dětských polytraumat.

2022
Polytrauma
autonehoda
díte
krvácení
damage control surgery
Zveřejněno: 18.7.2022

Recenze

MUDr. Michal Frelich, Ph.D.
Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika Lékař, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Polytrauma je definováno jako poranění dvou a více tělesných systémů, z nichž alespoň jedno zranění nebo jejich kombinace ohrožuje pacienta selháním vitálních funkcí. Závažný úraz je významnou příčinou morbidity v dětském věku a vůbec nejčastější příčinnou smrti u dětí starších 1 rok. Smrt v důsledku traumatu je u dětí způsobena nejčastěji závažným kraniocerebrálním poraněním a (nebo) masivní krevní ztrátou. Z pohledu záchrany života dítěte je klíčová včasná a adekvátní léčba, a to na všech úrovních řetězce přežití, od přednemocniční neodkladné péče, urgentního přijmu, až po operační sál a jednotku intenzivní péče. Předkládaný algoritmus tuto skutečnost reflektuje a provází nás všemi úrovněmi péče o závažně zraněné dítě. Mimo jiné zdůrazňuje roli poskytnuté první pomoci svědky události, kdy zástava rozsáhlého zevního krvácení, byť improvizovanými prostředky, je život zachraňující výkon. Univerzální algoritmus ABCDE, včasné odhalení a léčba život ohrožujících poranění, platí pro všechny etapy léčby a v uvedeném algoritmu je velmi přehledně aplikován do klinické praxe.

Zdroje

MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Milan KRATOCHVÍL a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-675-7.

VAN DE VOORDE Patrick, TURNER Nigel M., DJAKOW Jana, DE LUCAS Nieves, MARTINEZ-MEJIAS Abel, BIARENT Dominique, BINGHAM Robert, BRISSAUD Oliver, HOFFMANN Florian, JOHANNESDOTTIRL Groa Bjork, LAURITSEN Torsten, MACONOCHIE Ian. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. ERC Guidelines [online], 2021. Copyright ©,e [cit. 11.04.2022]. Dostupné z: https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Pa.pdf

ZIDEMAN David A., SINGLETARY Eunice M., BORRA Vere, CASSAN Pascal, CIMPOESU Carmen D., DE BUCK Emmy, DJARY Therese, HANDLEY Anthony J., KLAASSEN Barry, MEYRAN Daniel, OLIVER Emily, POOLE Kurtis. European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid. ERC Guidelines [online], 202. Copyright © [cit. 11.04.2022]. Dostupné z: https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.pdf

LEIBNER Evan, ANDREAE Mark, GALVAGNO Samuel M. Jr., SCALEA Thomas. Damage control resuscitation [online], 2020. [cit. 11.04.2022] Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141982/

SPAHN Donat R., BOUILLON Bertil, CERNY Vladimir, DURANTEAU Jacques, FILIPESCU Daniela, HUNT Beverley J., KOMADINA Radko, MAEGELE Marc, NARDI Giuseppe, RIDDEZ Louis, SAMAMA Charles-Marc, VINCENT Jean-Louis, ROSSAINT Rolf. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition [online], 2019. [cit. 11.04.2022]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6436241/pdf/13054_2019_Article_2347.pdf

FRELICH Michal a kolektiv. Dětské polytrauma. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN: 978-80-271-2561-6
 

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Polytrauma

Algoritmy