Operace v těhotenství


Vedení anestezie u operace těhotné pacientky z neporodnické indikace je situace, se kterou se setkávame spíše výjimečně. Takový výkon s sebou nese určitá specifika, která by měl dobrý anesteziolog znát a také rizika, se kterými by měl počítat a vědět, jak jim předcházet, případně jak je řešit. Tento algoritmus má za úkol vám přiblížit, jak v této situaci správně postupovat. Zabývá se volbou anestezie, vedením anestezie, pooperační péčí o pacientku, ale také správnou diagnostikou a tím, kdy je nutné u těhotné indikovat operaci. Okrajově se dotýká i případných komplikací spojených s tímto výkonem.

2019
těhotenství
apendicitída
crush úvod
intrauterinní resuscitace
analgezie u těhotné
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

MUDr. Radka Klozová
Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Členka ESPAA při ČSARIM

S anestézií u těhotných žen se nesetkáváme příliš často, proto je velice dobré si postup u těchto výkonů procvičovat a připomínat. Vždy jde o akutní výkony, jako jsou traumata a nebo náhlé příhody. Plánované operace se v těhotenství běžně neprovádějí.
Tento výukový algoritmus ukazuje jak správně postupovat od přijmu pacientky s náhlou příhodou břišní , nepodcenit vážné příznaky a rozhodnout o operaci i přes probíhající těhotenství. Důležitý je postup při úvodu do anestezie, vedení anestezie, řešení možných komplikací a správná volba dostatečné pooperační analgezie. Všechny tyto postupy – crush úvod, preoxygenace, celková anestezie vždy s intubací, dostatečná analgezie a další jsou skvěle ukázány v algoritmu. Přeji všem co nejméně anestézií u těhotných pacientek, ale při dodržování správného postupu se není třeba se anestézií u těhotných obávat. A jak vidíme na tomto skvěle vytvořeném algoritmu, anestezie může být bezpečná pro matku i plod.

Zdroje

ŠTOURAČ, P., J. BLÁHA, P. NOSKOVÁ a et al. Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2016, 27(5), 294-301 [cit. 2019-10-10]. ISSN 1214-2158. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2016-5/vybrane-aspekty-anestezie-u-operacnich-vykonu-z-neporodnicke-indikace-v-tehotenstvi-59643?fbclid=IwAR2vQSq74-HFDTIVy5R1l9Eru9lP7TmN7LfP55OFfVed40oyBcwZkeE_q4M 

SEIDLOVÁ, D., P. ŠTOURAČ a et al. Specifika perioperační optimalizace rizikových částí populace. SEIDLOVÁ, D., P. ŠTOURAČ a et al. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 140-165. ISBN 978-80-204-4857-6.

 

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy