Invazivní zajištění kriticky nemocného - 2019


Zajištění žilního vstupu patří k základním dovednostem, bez kterých by následná lékařská péče nebyla možná. Neznalost problematiky ohrožuje pacienta nejen pro technicky nedokonale provedený výkon, ale také pro nesprávně indikovanou metodu a následné komplikace. Náš algoritmus se zabývá třemi základními metodami přístupu do žilního řečiště v modelové situaci a zohledňuje indikace a kontraindikace daných výkonů. Také popisuje základní technické postupy, které je nutno znát pro bezpečné provedení těchto výkonů.

2019
zajištění žilního řečiště
centrální venózní katetr
Seldingerova technika
intraoseální přístup
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

MUDr. Tomáš Brožek
lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Interaktivní algoritmus - Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta - stručně a přehledně popisuje možnosti volby zajištění žilního přístupu s důrazem na správné provedení takového postupu. Správně je zde zdůrazněno zajištění intraoseálního přístupu. Zejména v přednemocničním zajištění kriticky nemocného pacienta je intraoseální přístup metodou volby při nemožnosti zajištění periferního žilního vstupu. V průběhu ošetření pacienta na Emergency již máme komfort nemocničního zázemí s možností využití ultrazvuku, což nám dává prostor k zavedení centrálního žilního katetru. Výše zmíněný algoritmus vhodně prezentuje možnosti a role jednotlivých metod zajištění žilního vstupu v průběhu primárního ošetření a následné léčby kriticky nemocného pacienta.

Zdroje

CHEUNG, Edward, Mark O. BAERLOCHER, Murray ASCH a Andrew MYERS. Venous access: A
practical review for 2009 [online]. NCBI, 2009 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682308/?fbclid=IwAR08pgRKJt0uUWPwJHhmzsDPMx9apbpxG8KL2CPKAEY95zLlBAVTbmdZKMM


BUSTI, Anthony J, ed. Seldinger Technique for Intravenous (IV) Line Placement. Evidence-based
Medicine Consult [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://www.ebmconsult.com/articles/seldinger-technique-intravenous-iv-placement?fbclid=IwAR3v75zo3_WQQ9y7cGZ-eeloVuEkl4a2tadD9vA4hlra3ueD4n2JHIygg0Y#jump_ss_101890

 
Aseptic Technique & The Sterile Field. Infection Control Today [online].
April 01, 2005 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://www.infectioncontroltoday.com/hand-hygiene/aseptic-technique-sterile-field?fbclid=IwAR3qXvq6EuyEgzqZymwVanMNh-loCYqCdRftQHO3rpeejymEhWdEmwCPFnE

 
DALEY, Brian J. Pneumothorax Clinical Presentation. Medscape [online]. 2018, September 05, 2018 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/424547-clinical?fbclid=IwAR0LQBz3WxEVLOUd7kERat63rsOOm5FnD7kwozoStVErldnIdH_9H7SqJKY

 
NICKSON, Chris. Intraosseous access. Life in the Fast Lane [online]. 2015, 10 June 2015 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://lifeinthefastlane.com/ccc/intraosseous-needle-insertion/

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy