ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)


Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) je soubor multimodálních postupů zahrnující multidisciplinární přístup k pacientovi v celém perioperačním období. Smyslem konceptu ERAS je minimalizace komplikací souvisejících s operačním výkonem, rychlejší zotavení a následně i snížení morbidity a zkrácení doby hospitalizace. Klíčem je nezbytná mezioborová spolupráce, především anesteziologa, chirurga, nelékařského personálu a fyzioterapeuta.

2019
ERAS
regionální analgezie
PONV
peroperační optimalizace
Zveřejněno: 22.5.2019

Recenze

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP pro hrudní chirurgii, Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové; Vedoucí Pneumoonkochirurgického centra FN Hradec Králové

Celý algoritmus je zpracován na aktuální téma. V současné době je ERAS přístup zaváděný na mnoha pracovištích, ale s různou měrou úspěšnosti. Dostupnost algoritmu pro studenty a lékaře v přípravě jistě může napomoci jeho širší akceptaci v našich podmínkách. Algoritmus je zpracován v české a anglické verzi přehledným, srozumitelným způsobem, srozumitelným odborným jazykem, bez překlepů a chyb. Interaktivní formou na osmi obrazovkách s použitím ilustrativního videa z endoskopie tlustého střeva zobrazujícího nádor a dalšího zobrazujícího anesteziologický záznam během operace a ilustrativních obrázků a tabulek, probíhá seznámení se zkrácenou formou konceptu ERAS v břišní chirurgii.

Zdroje

RŮŽEK, Lukáš a Jan HRUDA. Pooperační nauzea a zvracení v dospělé populaci. Postgraduální medicína. 2018, 20(5), 473-478. ISSN 12124184.

VYMAZAL, Tomáš. Koncept ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Postgraduální medicína. 2018, 20(5), 453-455. ISSN 12124184.

GUSTAFSSON, U. O., M. J. SCOTT a W. SCHWENK ET AL. WORLD J SURG. Guidelines for Perioperative Care in Elective Colonic Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society Recommendations. World Journal of Surgery[online]. 2013, 37, 259-284 [cit. 2019-03-05]. DOI: https://doi.org/10.1007/s00268-012-1772-0. ISSN 14322323. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00268-012-1772-0

LEVY, B. F., M. J. SCOTT, W. FAWCETT, C FRY a T. A. ROCKALL. Randomized clinical trial of epidural, spinal or patient‐controlled analgesia for patients undergoing laparoscopic colorectal surgery [online]. 2011, 98(8), 1068-1078 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bjs.7545

Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane and Quadratus Lumborum Blocks. Nysora: Continuing Medical Education [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://www.nysora.com/regional-anesthesia-for-specific-surgical-procedures/abdomen/ultrasound-guided-transversus-abdominis-plane-quadratus-lumborum-blocks/

Epidural Anesthesia and Analgesia. Nysora: Continuing Medical Education [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z:: https://www.nysora.com/regional-anesthesia-for-specific-surgical-procedures/abdomen/epidural-anesthesia-analgesia/

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy