Letecká záchranná služba


Smyslem algoritmu je pochopit význam řetězce přežití, smysl časné aktivace adekvátních prostředků. Důležité je uvědomit si přínos letecké záchranné služby, především při nutnosti transportu do vzdálené instituce vhodné k léčbě pacienta se srdeční zástavou. V indikovaných případech je důležitá časná aktivace ECMO týmu. 

2020
Letecká záchranná služba
srdeční zástava
resuscitace
ECMO
Zveřejněno: 21.8.2020

Recenze

MUDr. Tomáš Vaňatka
Primář oblasti Jihlava, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Česká republika

Letecká záchranná služba (LZS) je nedílnou součástí systému a operační středisko musí využít její potenciál. Tím je především rychlost transportu lékaře na místo události a dále rychlost transportu pacienta na adekvátní pracoviště. Náhlá zástava oběhu(NZO) je jednou z indikací nasazení LZS, i když příčiny vzniku NZO jsou různé. V kazuistice je zpracována kardiální příčina vzniku NZO a je na ní velmi dobře demonstrován náhlý vznik, reference zdravotnickému operačnímu středisku, rychlé vyhodnocení možné příčiny a vyslání adekvátní výjezdové skupiny i s ohledem na možné řešení vlastní příčiny zástavy oběhu. Nasazení LZS k rychlému transportu pacienta do kardiocentra je jedním z okamžiků, který může vést k záchraně lidského života.

Zdroje

SOAR, Jasmeet, Jerry P. NOLAN, Bernd W. BÖTTIGER, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015, 95, 100-147.

Související algoritmy

Algoritmy