Pokousání psem


Pokousání zvířetem je častým typem úrazu obzvláště u dětí. Má širokou škálu od drobných ran až po ztrátová poranění. Kvůli riziku infekcí vyžaduje specifický postup péče a léčby, kterým se odlišuje od ostatních typů poranění. V našem algoritmu se zaměříme na pokousání psem, protože to je nejčastějším případem. Algoritmus popisuje ve dvou větvích odlišné postupy pro psa očkovaného a psa neočkovaného proti vzteklině.

2021
pokousání
pes
profylaxe vztekliny
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Kateřina Gajdošíková
lékař, Chirurgické oddělení, Úrazová nemocnice Brno

Pokousání zvířetem je poranění, se kterým se lékař na chirurgické ambulanci setkává téměř denně, a proto je toto téma velmi aktuální. Adekvátní primární ošetření je důležité zejména k prevenci následných infekčních komplikací nejen v místě rány samotné, ale i k zamezení nákazy a šíření specifickými patogeny jako je Clostriditum tetani či Lyssavirus. Výukový algoritmus je zaměřený na management terapie tohoto poranění z pohledu kolemjdoucí osoby, posádky ZZS a nakonec i lékaře v nemocnici. Jednotlivými kroky popisuje ošetření samotné rány včetně ATB profylaxe, očkovací schéma TAT u pacienta a pravidla vakcinace vztekliny po pokousání neočkovým i očkovaným zvířetem. Je zde také zohledněna aktuální epidemiologická situace v ČR. Algoritmus má edukační význam pro skupinu lékařů z řad chirurgů, lékařů na urgentním příjmu či praktických lékařů.

Zdroje

Zákon č. 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči. www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166

MORGAN, Marina a John PALMER. Dog bites. British medical journal. 2007, 334(7590), 413-417. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.39105.659919.BE

PRESUTTI, R. JOHN. Prevention and Treatment of Dog Bites. American Family Physician. 2001, 63(8), 1567-1573. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.39105.659919.BE

BENEŠ, J., KÜMPEL, P., a MATOUCH, O.:Profylaxe lyssy: Konsensus představitelů infekčních pracovišť v ČR a NRL pro vzteklinu. 2003, [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.infekce.cz/Standardy/lyssa2003.pdf?fbclid=IwAR0cUXVwAtK4zVMKYtLWuLI9jTOZtxXuGRYeX0YkOPMJT6CQoBwLR0Jj0eM

HOZA J., JINDRÁK V., MAREŠOVÁ V., NYČ O., SECHSER T., SUCHOPÁR J., ŠVIHOVEC J. a URBÁŠKOVÁ P.: Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. 2001. [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://www.infekce.cz/Standardy/ATBkonsens1DP.pdf?fbclid=IwAR1GsSEoF_rUvF_VNRl3apPfYGAxL_oVDWuEgpvrXibwQlM5Zk1D0Z69rgs

DENDLE, Claire a David LOOKE. Management of mammalian bites. Australian family physician. 2009, 38(11), 868-874. Dostupné z: https://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2009/November/200911dendle.pdf

Související algoritmy

Algoritmy