Strukturované předání pacienta


Strukturované předávání informací o pacientovi a jeho správný překlad z lůžka na lůžko je velmi často považováno za marginální. Správné provedení těchto úkonů však výrazně zvyšuje bezpečnost pacienta a vede k lepšímu třídění a předávání zejména podstatných poznatků. Cílem tohoto algoritmu je poukázat na možnosti strukturovaného předání informací a bezpečného přesunu pacienta.

2021
předání pacienta
ATMIST
koordinace týmu
překlad pacienta
bezpečnost pacienta
komunikace
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

Děkuji autorům za odvedenou práci a přípravu jednoduchého, ale tématem důležitého algoritmu, který kromě struktury standardizovaného předávání informací upozorňuje na několik důležitých prvků péče (např. základní pomůcky pro transport pacienta, výpočet množství kyslíku nebo zaměření na další netechnické dovednosti). Zpohledu recenzenta bych za zásadní připomínku považoval striktně rozlišovat mezi vyšetřením pomocí akronymu ABCDE a strukturovaným předáváním informací pomocí ATMIST. Algoritmus celkově splňuje požadavky na vysoký standard portálu AKUTNĚ.CZ.

Zdroje

PERAN, David. Cognitive aid in telecommunication information handover – prospective field experimental open-label study.

PEŘAN. Formulář pro strukturované předávání informací o pacientovi – tvorba pomocí akčního výzkumu a modifikované Delphi metody. Urgentní medicína. 2019, 2019(4), 7-12.

Neuroendocrinology letters. 2020, 2020(4), 41-50. ISSN 0172-780X; ISSN-L: 0172-780X.

ALLMAN, KEITH et al. Oxford handbook of anaesthesia. 4th ed. Oxford, 2016. ISBN 9780199598618.

Související algoritmy

Algoritmy