Akutní Addisonská krize


Akutní Addisonská krize je stav vznikající při nedostatečné funkci kůry nadledvin. Může vzniknout v důsledku neléčené Addisonovy choroby, nebo náhle z mnoha jiných příčin. Vyžaduje intenzivní léčbu a adekvátní zdravotní péči, jelikož pacient může být potenciálně ohrožený na životě. Musí být adekvátně poučen o svém stavu a nutnosti pečlivě dodržovat instrukce lékaře. V algoritmu se podíváme na vyšetření pacienta, určení diagnózy i na možnosti terapie včetně řešení vzniklých komplikací.

2022
Addisonova choroba
akutní adrenální krize
nadledviny
endokrinologie
intenzivní péče
kortizol
Zveřejněno: 1.6.2022

Recenze

MUDr. Karel Starý
Vedoucí lékař endokrinologické ambulance, odborný asistent Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno

Hypokortikalismus je relativně běžnou situací v medicíně a s nějakou formou této komplikace se setkávají lékaři všech odborností. Příčiny hypokortikalismu jsou velmi pestré. V dnešní době je relativně novou příčinou autoimunitní adrenalitis spouštěná moderní farmakoterapií, běžně ale vídáme hypokortikalismus jako následek traumatu, infekcí, sepse nebo při nádorové infiltraci nadledvin. Útlum adrenokortikotropní doprovází běžně chronickou kortikoterapii a léze hypofýzy jakékoliv příčiny. Addisonská krize je život ohrožující stav, kterým je uvedeno 10-25% všech hypokortikalismů. Typické symptomy jsou relativně nespecifické a proto pomyslet na tuto možnost je mimořádně důležité. Autoři algoritmu v projektu akutně.cz nabízejí výukový materiál, který by měl sloužit k ověření připravenosti lékaře pomyslet na addisonismus v prvním kontaktu s pacientem. Ověřuje znalosti typických symptomů, změn vnitřního prostředí a základních léčebných postupů. Didaktická úroveň je velmi dobrá a jsem si jistý, že je dobrým a inspirujícím materiálem k ověření praktických znalostí.
 

Zdroje

Češka, R. et al. Interna, 2. vyd. Praha : TRITON, 2015. ISBN 978-80-7387-895-5.
Resuscitation council UK. Advanced life support, 7th edition. London : Resuscitation council UK, 2016. ISBN 978-1-903812-30-3

DINEEN, Rosemary, Christopher J THOMPSON a Mark SHERLOCK. Adrenal crisis: prevention and management in adult patients. Ther Adv Endocrinol Metab. [online]. 13.6.2019 [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: doi:10.1177/2042018819848218

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Addisonova choroba

Algoritmy