Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

 2020

MUDr. Deana Slovjaková, MUDr. Eva Klabusayová. Ilustrace: Eva Klabusayová

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.

review-photo

MUDr. Martin Kutěj lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

V souvislosti s nákazou COVID-19 se dostala znovu do popředí také problematika ochrany anesteziologického personálu během jednotlivých fází celkové anestezie na operačním sále. Standardní postupy, zejména úvodu a vyvedení z celkové anestezie, jsou v případě COVID-19 pozitivního pacienta nevhodné a rizikové. Jednotlivá anesteziologická pracoviště byla nucena takřka přes noc připravit doporučené postupy a režimová opatření. Obdobně reagovaly odborné společnosti nejen v naší zemi. Díky jednoduchosti ve sdílení informací mohl každý anesteziolog obdržet v posledních měsících nepřeberné množství doporučení a rad, jak v různých situacích s COVID-19 pozitivním pacientem zacházet. Ne vždy tyto informace dávaly jasná doporučení aplikovatelná v místních reáliích.

Algoritmus připravený týmem AKUTNE.CZ předkládá čtenáři jednoduše a zřetelně základní postup vedení celkové anestezie u COVID-19 pozitivního pacienta. Vychází zejména z platných doporučení našich odborných společností. Neklade si za cíl demonstrovat správné postupy ve všech možných situacích během péče o pacienta v celkové anestezii. Ty by měly vycházet z možností jednotlivých pracovišť, zkušeností anesteziologa a aplikací výše zmíněných doporučení.

Nechť je algoritmus inspirací pro vedoucí pracovníky úseků anestezie v přípravě doporučených postupů na jejich pracovištích, pro řadové anesteziology vodítkem k bezpečné práci a pro ostatní zdravotní personál ilustrací anesteziologické práce ve ztížených podmínkách.

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19. In: csim.cz [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://csim.cz/covid-19/dokumenty/

Anaesthesia and caring for patients during the COVID-19 outbreak. In: asa.org [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://www.asa.org.au/wordpress/wp-content/uploads/News/eNews/covid-19/ASA_airway_management.pdf

Jonathan Chun-Hei Cheung, Lap Tin Ho, Justin Vincent Cheng, Esther Yin Kwan Cham, Koon Ngai Lam; Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. In: thelancet.com [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30084-9/fulltext

COVID-19 Airway managament. In: asa.org.au [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://asa.org.au/wordpress/wp-content/uploads/SAS-Covid-19-Infographics.pdf

Mengqiang Luo, Shumei Cao, Liqun Wei, Rundong Tang, Shu Hong, Renyu Liu, Yingwei Wang; Precautions for Intubating Patients with COVID-19. In: Anesthesiology [2020]. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2763451

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 6. 4. 2020 | poslední úpravy: 20. 1. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET