Viskoelastické metody v praxi

MUDr. Kamil Vrbica, MUDr. Veronika Kočí, Jana Nepšinská, Miriam Kollerová

Pomocí viskoelastických metod a přístrojů ROTEM, ClotPro vyšetřujeme stav koagulace a mechanické vlastnosti koagula v průběhu jeho tvorby, stabilizace a lýzy. Vyšetření lze provést ihned po odběru krve u lůžka pacienta. Jsou označovány i jako „bedside“ testy. Výhoda viskoelastických metod spočívá v rychlosti vyšetření a možnosti cílené terapie pacientů – cíleném hrazení transfuzních přípravků dle aktuálních výsledků, a tím snížení jejich spotřeby a snížení záteže pro pacienta. Mohou být úspěšně používané v léčbě život ohrožujícího krvácení u těžkých traumat, hodnocení hemokoagulačního stavu před či během chirurgického výkonu. Interaktivní algoritmus přibližuje využití a interpretaci viskoelastických metod v praxi a má za cíl ukázat různé výsledky analýzy hemokoagulačního stavu pacienta a jejich následné řešení.

review-photo

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Motol, Praha

Problematika používania viskoelastických metód v perioperačnej medicíne a v manažmente život ohrozujúceho krvácania je v súčasnosti veľmi aktuálna a potrebná. Veľkou výhodou týchto metód je, že umožňujú hodnotenie tvorby krvného koagula v celom procese jeho tvorby a lýzy a to v krátkom časovom intervale a pri lôžku pacientka. Na rozdiel od laboratórnych hemokoagulačných testov sa v tomto prípade hodnotí tvorba koagula plnej krvi a opodstatnenosť tohoto prístupu podporuje fyziológia a patofyziológia relatívne nového ,,bunkového modelu hemostázy“. Vďaka jednoduchému algoritmu je možná rýchla diferenciálna diagnostika koagulopatie počnúc od diagnostiky deficitu koagulačných faktorov, trombocytov, hyperfibrinolýzy až po diagnostiku prítomnosti najnovších perorálnych antikoagulancií. Predstavený algoritmus prehľadne zobrazuje reálnu situáciu z bežného života, kedy vďaka rýchlej diagnostike koagulopatie je možné cielene podávať potrebné koagulačné faktory a špecifické antidotum. Tento prístup bráni zbytočnému či nadbytočnému podávaniu krvnej plazmy a ďalších koagulačných faktorov, ktorých neodôvodnené podávanie môže vystaviť pacienta riziku vzniku trombóz či iných komplikácií spojených s ich podávaním.

Trauma induced coagulopathy. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2016. ISBN 9783319283067. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/301484623_Rotational_thromboelastometry_ROTEMR

DURILA, Miroslav. Význam viskoelastických metod tromboelastografie/rotační tromboelastometrie (TEG/ROTEM) na jednotce intenzivní péče [online]. Praha, 2016 [cit. 2020-04-02]. Habilitační práce. Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole. Dostupné z:https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/85009

CURRY, Nicola S., Ross DAVENPORT, Sue PAVORD, et al. The use of viscoelastic haemostatic assays in the management of major bleeding. British Journal of Haematology [online]. 2018, 182(6), 789-806 [cit. 2020-04-14]. DOI: 10.1111/bjh.15524. ISSN 00071048. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/bjh.15524

KOZEK-LANGENECKER, Sibylle A., Aamer B. AHMED, Arash AFSHARI, et al. Management of severe perioperative bleeding. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2017, 34(6), 332-395 [cit. 2020-04-14]. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000630. ISSN 0265-0215. Dostupné z: http://journals.lww.com/00003643-201706000-00003

SPAHN, Donat R., Bertil BOUILLON, Vladimir CERNY, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Critical Care [online]. 2019, 23(1) [cit. 2020-04-27]. DOI: 10.1186/s13054-019-2347-3. ISSN 1364-8535. Dostupné z: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-019-2347-3

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 21. 1. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET