Cholangoitida

MUDr. Jan Hudec, MUDr. Klára Fabiánková, Nhat Linh Ngo, Kristína Slobodová

Cholangitida (někdy je používán termín cholangoitida) je zánět především intrahepatálních žlučových cest. Je téměř vždy spojena s částečnou nebo úplnou obstrukcí žlučových cest. Příčinou obstrukce může být choledocholitiáza, biliární striktury, sklerozující cholangitida, kongenitální malformace či nádorové obstrukce žlučových cest. Stagnace žluči je pak disponujícím momentem pro infikování žluči střevními mikroorganismy (E. coli). Žlučovody jsou naplněny infikovanou žlučí a proces pak může pokračovat intraparenchymatózně a vést k vzniku mnohočetných mikroabscesů v játrech a ke generalizované sepsi což je život ohrožující stav.

review-photo

MUDr. Pavla Tesaříková lékař, Interní oddělení, Nemocnice Boskovice

Cholangoitida je závažný život ohrožující stav vznikající skoro vždy v terénu částečné či úplné obstrukce žlučových cest, kdy dochází k městnání žluči a její infekci mikroby ze střeva. Nejčastější příčinou obstrukce bývá choledocholithiasa (velmi často sekundárně při cholecystolithiase), což odpovídá vysoké prevalenci cholelithiasy v populaci. V předkládaném algoritmu je velmi dobře popsán typický pacient, zdůrazněna nutnost kvalitního odběru anamnézy a fyzikálního vyšetření v kombinaci se správným zhodnocením laboratorních výsledků a nálezů zobrazovacích metod k rychlému stanovení diagnozy. Terapeutická rozvaha poukazuje na důležitost časné kauzální léčby (podání širokospektrých antibiotik a zajištění drenáže žlučových cest), aby se předešlo závažným lokálním (jaterní abscesy) i systémovým komplikacím (MODS), a zároveň zdůrazňuje iniciální posouzení tíže klinického stavu pacienta a tedy zvážení hospitalizace na intenzivním lůžku k zajištění vitálních funkcí. Na závěr je popsána možná komplikace provedeného endoskopického vyšetření a její řešení. Autoři dokázali vtěsnat obrovské množství důležitých informací do jednoduchého algoritmu, který touto (velmi zábavnou a atraktivní) formou jistě pomůže k rychlému pochopení problematiky a k přenesení teoretických znalostí do praxe.

ZAVORAL, Miroslav a Johana VENEROVÁ, et al. Gastroenterologie a hepatologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-902-3 ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0

MUDR. NOVOTNÝ CSC, Ivo a Jiří MUC. LENZ. Endoskopický atlas horní části gastrointestinálního traktu : Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) [online]. Interní gastroenterologická klinika - Lékařská fakulta MU, [cit. 2015-11-18]. IKEM, - informační materiály. ERCP (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie) [online]. [cit. 2015-11-18]. <https://www.ikem.cz/www/cs/>

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6 KELNAROVÁ, Jarmila, et al. První pomoc II : Pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 184 s. ISBN 9788024721835.

Pavel Klener et al. Vnitřní Lékařství Čtvrté, přepracované a doplněné vydání (první elektronické) Galén, 1999, 2001, 2006, 2011 ISBN 978- 80-7262-857-5 (PDF)

Monjur, A. (2018, February 15). Acute cholangitis - an update. World J Gastrointest Pathophysiol. Retrieved from https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.muni.cz/pmc/articles/PMC5823698/

Mohammad Alizadeh AH. Cholangitis: diagnosis, treatment and prognosis. J Clin Transl Hepatol. 2017;4:404–413. Retrieved from https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.muni.cz/pmc/articles/PMC5719198/

vloženo: 9. 8. 2021 | poslední úpravy: 27. 9. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET