XV. Konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XV. Konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 25. listopadu 2023 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.

Konference je určená pro lékaře, nelékaře i studenty. Součástí programu jsou workshopy a posterové sekce lékařské i nelékařské části. Účastníkům budou certifikáty zaslané elektronicky po skončení konference. 

Aktualizovaný program konference naleznete zde na našich webových stránkách v sekci Program. Pdf verzi programu si můžete stáhnout zde (aktuální k datu 25. 10. 2023). V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Registrace na konferenci byla ukončena!

XV. Konferenci zaštiťují:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel FN Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu ČR

Záštity NLZP sekce konference:
Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednostka Ústavu zdravotnických věd LF MU

XV. Konferenci pořádají:

 
Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Odborným garantem konference je prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC.

Vědecký výbor lékařské sekce: Jan Beneš, Jan Bláha, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor lékařské sekce: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Kotolová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Tamara Skříšovská, Martina Klincová, Roman Kula ml.

Vědecký výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Branislav Moravčík, Mario Pytel, Markéta Říhová, Jana Toufarová

Organizační výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Branislav Moravčík, Michal Pospíšil, Mario Pytel, Markéta Říhová, Jana Toufarová, Jiřina Večeřová