XIV. Konference AKUTNĚ.CZ - program

Hlavní program lékařské sekce
 • Aula B22
  08:00–08:45
  Slavnostní zahájení
  08:45–10:00
  Úvodní blok

  Předsedající: Klučka J., Schwarz D.

  1. Schwarz D. (Brno): Implementace moderních metod vzdělávání medicínských profesí v rukou nelékaře
  2. Chovanec Z. (Brno): Co očekávám od anesteziologa a co si myslím, že anesteziolog očekává ode mě?
  3. Klučka J. (Brno): TOP publikace z Monitoringu článků
  10:20–11:35
  Anesteziologie a perioperační medicína

  Předsedající: Čundrle I. jr., Hudec J.

  1. Hudec J. (Brno): Pokročilé anesteziologické techniky u operací páteře
  2. Nekvindová K. (Zlín): Role střevního mikrobiomu v anestezii a vnímání bolesti 
  3. Čundrle I. jr. (Brno): Spánková medicína v perioperačním období?
  11:40–12:30
  Posterová sekce Medically Challenging Cases

  (Koridor Univerzitního kampusu vedle Auly)

  12:30–13:45
  Intenzivní medicína

  Předsedající: Duška F., Stibor B.

  1. Duška F. (Praha): Hyponatrémie v intenzivní péči
  2. Stibor B. (Baden bei Wien, Rakousko): Stav po CPR - máme skutečně pacienty přestat chladit?
  3. Kula R. sr. (Ostrava): Střevní mikrobiom - mediátor mezi kritickým stavem a MODS?
  14:10–15:25
  Varia

  Předsedající: Ševčík P., Astapenko D.

  1. Ševčík P. (Ostrava): ECMO program na nejzazším východě České republiky
  2. Hrubešová J. (Hradec Králové): Paliativní medicína v intenzivní péči
  3. Astapenko D. (Hradec Králové): Nejdůležitější fyziologické a patofyziologické principy v AIM
  15:30–16:00
  Slavnostní zakončení
Paralelní program lékařské sekce
 • B11/334
  09:00–10:30
  Pediatrická anestezie a intenzivní péče

  Předsedající: Divák J., Klabusayová E.

  1. Jankó V. (Bratislava, Slovensko): Využití plazmaferézy u dětí
  2. Divák J. (Ostrava): Možnosti perioperačního hodnocení nocicepce
  3. Kolek F. (Praha): RSI u novorozenců up-to-date
  4. Klabusayová E. (Brno): Waste-Free Blood Sampling na PICU - jaké jsou možnosti v ČR?
  5. Havránková P. (Vídeň, Rakousko): Terapeutická hypotermie - co to vlastně vůbec je?
  10:45–12:15
  Porodnická anestezie a intenzivní péče

  Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM 

  Předsedající: Seidlová D., Bláha J.

  1. Mannová J. (Havlíčkův Brod): Rok v přehledu - porodnická anestezie
  2. Bláha J. (Praha): Spinál… a co dávka?
  3. Seidlová D. (Brno): Je to aHUS nebo HELLP?  
  4. Nosková P. (Praha): Dát či nedat? - Jehovistka v porodnictví
  12:45–15:00
  Život zachraňující výkony, aneb jak nemít "Difficult day"

  Předsedající: Brožek T., Dadák L.

  1. Dadák L. (Brno): Predikce DAM, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop
  2. Brožek T. (Praha): Fibrooptická intubace 
  3. Werner J. (Hradec Králové): Supraglotické zajištění DC - LMA
  4. Novotný A. (Praha): Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT
  5. Klabusayová E. (Brno): Specifika zajištění DC v dětském věku
  6. Kubalová J. (Brno): Intraoseální přístup
Simulace v medicíně
 • B11/234
  09:45–11:15
  Simulace v medicíně

  Záštita: Ústav simulační medicíny, Simulační centrum, Společnost pro simulaci v medicíně

           

  Předsedající: Vafková T., Šípek J.

  1. Šípek J. (Praha): In-situ simulace na cestě k hledání Safety Gaps
  2. Vafková T. (Brno): Clinical Debriefing - co to je? Proč bychom to měli zkusit?
  3. Šimeček V. (Praha): Simulační kurikulum šité na míru
  4. Travěnec J. (Brno): Role audiovizuálních techniků ve výuce
Publikace, které OPRAVDU ovlivnily moji praxi… aneb když jde EBM a klinická praxe ruku v ruce.
 • B11/132
  09:15–09:30
  Úvod a zahájení

  Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP (SMAI)

   

  09:30–11:00
  I. Blok

  Předsedající: Musilová T., Klincová M.

  1. Bláha J. (Praha): Proč je EBM důležitá a jak správně na ni
  2. Lipš M. (Praha): Perioperační management 
  3. Horáček M. (Praha): Monitorace v anestezii
  4. Nalos D. (Ústí nad Labem): Regionální anestezie
  11:30–13:00
  II. Blok

  Předsedající: Matek V., Klincová M.

  1. Ťoukálková M. (Brno): Dětská anestezie
  2. Zýková I. (Liberec): Patient Blood Management
  3. Křikava I. (Brno): Léčba bolesti
  4. Nosková P. (Praha): Porodnická anestezie
  13:15–14:45
  III. Blok

  Předsedající: Straková H., Klincová M.

  1. Kratochvíl M. (Brno): Nastavení ventilátoru
  2. Bělohlávek J. (Praha): Mechanické podpory
  3. Škulec R. (Ústí nad Labem): Poresuscitační péče
  4. Duška F. (Praha): Péče o vnitřní prostředí
  16:30–17:30
  Setkání výboru a příznivců SMAI
Studenti sobě ...
 • B11/132
  15:00–16:30
  Studenti sobě ...

  Předsedající: Jabandžiev P., Anton M.

  1. Harazim H. (Brno): 15 let AKUTNĚ.CZ
  2. Havránek E., Anton M. (Brno): StartGyn… další rok za námi
  3. Jabandžiev P. (Brno): Evoluce výuky pediatrie na LF MU: program PED Start
  4. Prokopová T. (Brno): Udržitelnost programů Student as Teacher
Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků
 • B11/114
  08:50–09:10
  Slavnostní zahájení
  09:15–10:25
  K zamyšlení

  Předsedající: Pokorná A., Grossová Klementová R., Flajšingrová J.

  1. Grossová Klementová R. (Brno): Lidské zdroje jsou nad zlato
  2. Pokorná A. (Brno): Vize a nové výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR
  3. Müllerová N., Svobodová L. (Plzeň): Jak překvapit auditora a uspět u auditu 
  4. Pytel M., Zvoníčková M. (Brno, Praha): Utrecht – inspirace do budoucnosti
  10:45–11:55
  Stavět se má na základech I

  Předsedající: Říhová M., Laurinc M., Pospíšil M.

  1. Moravčík B. (Brno): Acidobazická rovnováha
  2. Huserová M., Ruferová M. (Brno): Zajištění dýchacích cest
  3. Suk P. (Brno): Základy umělé plicní ventilace
  4. Poláčková S. (Brno): Oxygenoterapie v praxi
  12:00–13:00
  Posterová sekce

  (Koridor Univerzitního kampusu)

  13:05–14:15
  Stavět se má na základech II

  Předsedající: Večeřová J., Huserová M., Pytel M.

  1. Večeřová J. (Brno): Příprava na povolání sestry specialistky pro intenzivní péči na LF MU
  2. Literová H. (Praha): Problematika low flow infuzí a podávání noradrenalinu
  3. Zemanová J., Mezenská M. (Brno): Bezpečnost pacienta během anestezie
  4. Vavrlová H., Sikorová L. (Ostrava): Management léčby akutní bolesti ve FN Ostrava
  14:35–15:45
  Varia

  Předsedající: Toufarová J., Říhová M., Pochylá R.

  1. Pochylá R. (Brno): Role inspektora provozu v řešení dopravních nehod
  2. Walachová N. (Ostrava): Možnosti v resuscitaci gravidní pacientky
  3. Laurinc M. (Slovensko): Zajímavosti z intenzivní péče v pediatrii
  4. Říhová M. (Brno): Děti ve vodě
  15:45–16:00
  Slavnostní zakončení