XV. Konference AKUTNĚ.CZ - program

Hlavní program lékařské sekce
 • Aula B22
  08:00–08:45
  Slavnostní zahájení
  08:45–10:00
  Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ I.

  Předsedající: Klučka J., Kula R. sr.

  1. Máca J. (Ostrava): Mendelova polární stanice, Antarktida, 2023
  2. Klučka J. (Brno): TOP publikace z Monitoringu článků
  3. Kula R. sr. (Ostrava): Autofagie u kriticky nemocných
  10:20–11:35
  AKUTNĚ.CZ spojuje

  Předsedající: Beneš J., Truhlář A.

  1. Beneš J. (Plzeň): 30 let sametu, 15 let AKUTNĚ.CZ a v něčem stále na začátku…

   

  1. Truhlář A. (Hradec Králové): Existuje ideální přednemocniční anestezie u závažného úrazu?

   

  1. Stern M. (Praha): Mělo by se ARO cvičit v KPR?

   

  11:40–12:30
  Posterová sekce Medically Challenging Cases

  (Koridor Univerzitního kampusu vedle Auly)

  12:30–13:45
  Vycházející hvězdy

  Předsedající: Durila M., Dvořák M.

  1. Durila M. (Praha): Hemostáza trochu jinak
  2. Dvořák M. (Hradec Králové): Urgentní medicína a sociální sítě
  3. Bakalář B. (Praha): Nové možnosti prevence a léčby polyneuromyopatie
  14:10–15:35
  Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ II.

  Předsedající: Ševčík P., Stibor B.

  1. Stibor B. (Baden bei Wien, Rakousko): Patient Data Management System - jeho význam a nezbytnost na současné ICU
  2. Nalos D. (Ústí nad Labem): Důsledky embryonálního vývoje na přístupy v regionální anestezii
  3. Ševčík P. (Ostrava): Obžerství. Sedmý hřích nebo do očí bijící epidemie? 
  15:40–16:00
  Slavnostní zakončení
Paralelní program lékařské sekce
 • B11/334
  09:00–10:30
  Pediatrická anestezie a intenzivní péče

  Předsedající: Vymazal T., Rozsíval P.

  1. Rozsíval P. (Ústí nad Orlicí): Paliativní péče v prostředí dětské JIP
  2. Divák J. (Ostrava): Popáleniny u dětí
  3. Vymazal T. (Praha): Kardioanestezie u dětí
  4. Dominik P. (Brno): Časná diagnostika sepse u dětí
  10:45–12:15
  Život zachraňující úkony – JAK NA TO?

  Předsedající: Otáhal M., Kubalová J.

  1. Horejsek J. (Praha): Predikce DAM, algoritmy, videolaryngoskop
  2. Werner J. (Hradec Králové): Supraglotické zajištění DC - LMA
  3. Brožek T. (Praha): Fibrooptická intubace
  4. Otáhal M. (Praha): Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT
  5. Klabusayová E. (Brno): Specifika zajištění DC v dětském věku 
  6. Kubalová J. (Zlín): Intraoseální přístup
  12:30–14:00
  Vzdělávání

  Záštita: Ústav simulační medicíny, Simulační centrum, Společnost pro simulaci v medicíně

           

  Předsedající: Djakow J., Skříšovská T.

  1. Skříšovská T. (Brno, SESAM): Medicínské chyby - jak na ně, co s nimi?
  2. Djakow J. (Hořovice, Brno, ERC): Faculty development
  3. Peřan D. (Praha): Feedback či debriefing a jiná úskalí vzdělávání
  4. Sýkora R. (Karlovy Vary): Netechnické dovednosti v přednemocniční péči
  14:15–15:45
  Porodnická anestezie a intenzivní péče

  Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM

   

  Jak to dělám já v kontextu studie OBAAMA-COV

  Předsedající: Bláha J., Seidlová D.

  1. Nosková P. (Praha): Porodnická analgezie
  2. Bláha J. (Praha): Anestezie u císařského řezu
  3. Mannová J. (Havlíčkův Brod): Anestezie a analgezie po porodu
  4. Seidlová D. (Brno): Porodnické emergence
Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
 • B11/132
  09:15–09:30
  Úvod a zahájení

  Hlavní téma:  Jak problémům předcházet a jak může pomoct anesteziolog/intenzivista. Protože v našem oboru vidíme pacienta komplexně…

  Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

   

  09:30–11:00
  Blok I.

  Předsedající: Klincová M., Pycz S.

  1. Bláha J. (Praha): Předoperační optimalizace
  2. Ťoukálková M. (Brno): Strach a úzkost z operace
  3. Mach D. (Nové Město na Moravě): Rychlé zotavení po operaci
  4. Horáček M. (Praha): Neurokognitivní deficit po anestezii
  11:30–13:00
  Blok II.

  Předsedající: Klincová M., Sochorová V.

  1. Máca J. (Ostrava): Ventilátorová pneumonie na ICU
  2. Čundrle I. (Brno): Delirium a poruchy spánku na ICU
  3. Káňová M. (Ostrava): Hubnutí a úbytek svalové hmoty na ICU
  4. Suk P. (Brno): Iatrogenní poškození pacienta na ICU
  13:30–15:00
  Blok III.

  Předsedající: Klincová M., Predáč A.

  1. Balík M. (Praha): Proč by každá nemocnice měla mít zavedené rapid response systems (RRS)?
  2. Říhová M. (Brno): Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte 
  3. Glazer – Opitz G. (Bojnice, nemocniční kaplan): O čom pacient nehovorí
  4. Slezáčková A. (Brno): Náročné služby, únava, nepohoda doma… Prevence syndromu vyhoření
  15:00–15:45
  Schůzka příznivců SMAI
Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků
 • B11/114
  08:50–09:10
  Slavnostní zahájení
  09:15–10:25
  Blok I.

  Předsedající: Flajšingrová J., Soldánová D., Říhová M.

  1. Říhová M. (Brno): Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte
  2. Pochylá R. (Brno): Sociální první pomoc u ZZS JMK
  3. Hartmanová M. (Brno): Víme o tom?
  4. Mayer M. (Praha): Biomedicínský inženýr v praxi
  5. Diskuze
  10:45–11:55
  Blok II.

  Předsedající: Ludka O., Mayer M., Pytel M.

  1. Ludka O. (Brno): Poruchy dýchání ve spánku a kardiovaskulární onemocnění
  2. Burianová H., Stříbrská M. (Brno): Moderní trendy a postupy v intervenční kardiologii
  3. Šebková K., Gondkovský (Brno): Implantace bezelektrodového kardiostimulátoru Micra
  4. Relovská P. (Brno): Obecné principy volumo a hemosubstituce
  5. Koloušková K. (Brno): Disekce aorty
  6. Diskuze
  12:00–13:00
  Posterová sekce
  13:05–14:15
  Blok III.

  Předsedající: Dostálová L., Jahodová J., Večeřová J.

  1. Frantová J. (Brno): Dlouhodobé mechanické podpory oběhu
  2. Krejčí P. (Brno): Krátkodobé mechanické srdeční podpory ve FN Brno
  3. Hájková L., Kresta F. (Brno): Cesta k transplantaci
  4. Hryzáková V. (Brno): Základy hemodynamiky – neinvazivní a miniinvazivní metody
  5. Huserová M. (Brno): Základy hemodynamiky – invazivní metody
  6. Diskuze
  14:35–15:45
  Blok IV.

  Předsedající: Flajšingrová J., Pospíšil M., Toufarová J.

  1. Pospíšil M. (Brno): Rozpoznejme kriticky nemocného pacienta aneb Early warning systém na naší straně
  2. Foralová Z. (Brno): Intoxikace v dětském věku
  3. Douglas M. (Olomouc): Žilní vstupy: co je nového?
  4. Antalová N. (Brno): Zajištění a péče o cévní vstupy u dětí
  5. Diskuze
  15:45–16:00
  Slavnostní zakončení