XV. Konference AKUTNĚ.CZ - posterová sekce

Lékařská sekce

Téma: MEDICALLY CHALLENGING CASES

Posterová sekce bude probíhat formou e-posterů v prostorách koridoru Univerzitního kampusu, a to v době 11:40 až 12:30.

Hodnotící komise:

 • prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. – za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová – za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Hana Straková – za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze e-posteru na sekretariat@akutne.cz do 19. listopadu 2023. Jako předmět zprávy uveďte "E-poster – lékařská sekce". Autor vítězného e-posteru bude odměněn částkou 10 000 Kč.

Informace pro autory e-posterů:

 • E-postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových kioscích.
 • K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint. Připravený e-poster zašlete ve formátu PPTX nebo PDF.
 • Pro správné zobrazení je nutné dodržet rozměr e-posteru 67 x 96 cm.
 • Doporučená velikost písma je alespoň 20 bodů.
 • V rámci e-posteru je možné využít i video soubory ve standardních formátech (AVI, MPEG, MP4, WMV) a nepřesahující velikost 30 MB. Video pošlete jako samostatný soubor (ne vložené do prezentace). K zaslání video souboru lze využít např. úschovnu (www.uschovna.cz).
 • Možnost přiblížení detailů jako jsou obrázky či grafy je na kioscích implementována.
 • Registrace autorů e-posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen v době 11:40 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Všechny přihlášené e-postery budou uveřejněny v mobilní aplikaci a po skončení konference ve sborníku na webu portálu.

 

NLZP sekce

Téma:  Zajímavosti a kazuistiky z anesteziologické, intenzivní, urgentní a přednemocniční péče

Posterová sekce bude probíhat formou e-posterů v prostorách koridoru Univerzitního kampusu, a to v době 12:00 až 13:00. 

Hodnotící komise:

 • PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Hartmanová
 • PhDr. Markéta Swiatkovská

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na toufarovajana9@gmail.com do 19. listopadu 2023. Jako předmět zprávy uveďte "E-poster – NLZP sekce". Autor vítězného e-posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Informace pro autory e-posterů:

 • E-postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových kioscích.
 • K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint. Připravený e-poster zašlete ve formátu PPTX nebo PDF.
 • Pro správné zobrazení je nutné dodržet rozměr e-posteru 67 x 96 cm.
 • Doporučená velikost písma je alespoň 20 bodů.
 • V rámci e-posteru je možné využít i video soubory ve standardních formátech (AVI, MPEG, MP4, WMV) a nepřesahující velikost 30 MB. Video pošlete jako samostatný soubor (ne vložené do prezentace). K zaslání video souboru lze využít např. úschovnu (www.uschovna.cz).
 • Možnost přiblížení detailů jako jsou obrázky či grafy je na kioscích implementována.
 • Registrace autorů e-posteru bude na registraci NLZP sekce v době od 8:00 do 9:00.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení NLZP sekce, které proběhne v místnosti B11/114 od 15:45.
 • Všechny přihlášené e-postery budou uveřejněny v mobilní aplikaci a po skončení konference ve sborníku na webu portálu.