9. Anesteziologické dny Na Homolce (sborník abstrakt)

Přinášíme Vám sborník abstrakt z 9. Anesteziologických dnů Na Homolce, které se konaly 13.-14. října 2008 v kongresových centrech Nemocnice Na Homolce a ÚVN ve Střešovicích.

9. Anesteziologické dny Na Homolce (sborník abstrakt)

Overview of supraglottic airways

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Miller Donald London, Spojené království
Miller Donald London, Spojené království

I-gel supraglottic airway

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Michálek Pavel, Donaldson William Antrim, Severní Irsko

Laryngeální maska v netradičních indikacích

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Pelikán Karel Brno

Obtížné dýchací cesty a jejich diagnostika

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Fabian Robert, Szeghy Peter Praha

Supraglottic airways and their use in fibreoptic intubation

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Michálek Pavel, Abraham Alexander Antrim, Severní Irsko

Punkčná-dilatačná tracheostomia u kriticky chorých pacientov

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Szeghy Peter, Masnica Štefan Čadca

Videolaryngoskop a difficult airway

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Henlín Tomáš, Jurenka Božetěch Praha

Obtížná intubace v polní nemocnici - kazuistika

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Jurenka Božetěch Praha

Echokardiografie v rukou anesteziologa

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Stern Michael Praha

Využití ultrazvuku v anestezii a léčbě bolesti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Michálek Pavel Antrim, Severní Irsko

Využití ultrazvuku v akutní a intenzivní péči

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Balík Martin Praha

Perioperační management vrozených srdečních vad v dospělosti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Plášil Petr Praha

Nové výzvy a kontroverze v monitoraci v (nejen) kardioanestezii

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Šoupal Jiří Rotterdam, Nizozemsko

Acute pain management in a UK district general hospital

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Abraham Alexander Antrim, Severní Irsko

Léčba akutní pooperační bolesti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Málek Jiří Praha

Léčba akutní bolesti - proč a jak začít pracovat v týmu

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kubricht Viktor Belfast, Spojené království

Acute Pain Service - první zkušenosti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Hakl Marek, Leštiansky Boris Brno
Štourač Petr, Gbelcová Renata, Doubek Radan, Křikava Ivo, Štoudek Roman, Ševčík Pavel, Haklová Olga Brno

Anesteziologie a algeziologie - spojené nádoby

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Neradilek František Praha
Vondráčková Dana Praha

Komplexní regionální bolestivý syndrom a možnosti jeho léčby

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kozák Jiří, Vrba Ivan Praha
Vrba Ivan, Kořán Martin, Štětkářová Ivana, Kozák Jiří, Knotek Petr Praha

Psychologické aspekty neuromodulace v léčbě chronické bolesti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kořán Martin, Vrba Ivan Praha

Léčba těžké spasticity pumpovými systémy

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Štětkářová Ivana, Vrba Ivan Praha

Radiofrekvenční léčba bolestivých stavů

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Doleček Libor Praha
Procházka Jan, Kelbich Petr, Hejčl Aleš, Vachata Petr Ústí nad Labem

Obtížná intubace - kritéria, postupy, pomůcky

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Mausová Michaela, Pániková Monika Praha

V.A.C. systém v kardiochirurgii

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Cejpková Jana, Koppová Veronika, Vašková Hana Praha

Anestezie u operací výdutě hrudní aorty za použití stentgraftu

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Mudrochová Jana, Ekrtová Kamila Praha

Chemická a radiofrekvenční sympatektomie

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Dědíková Alena, Kolářová Michaela Praha

Thorakoabdominální aneurysma z pohledu anesteziologické sestry

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Žatečková Jitka, Kolláthová Silvia Praha

Pohled z druhé strany - sestra v roli pacienta

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Krajíčková Kateřina, Ondrová Marcela Brno

Arteriální kanylace, výzkum arteriálních katetrů

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Schmid Pavel Praha

Léčba bolesti po epileptochirurgických operacích

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Hůšová Lenka, Zachová Daniela Praha

Perkutánní dilatační tracheostomie

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Hegnerová Hana, Bašová Petra Plzeň

Laryngeální masky - LMA

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Dubická Zuzana, Cecavová Bohumila Brno

Zkušenosti s LMA na našem pracovišti

(vytvořeno: 24.11.2008, poslední úpravy: 30.9.2017)
Cecavová Bohumila, Dubická Zuzana Brno

24. 11. 2008
Algeziologie
neuromodulace
epidurální blokáda
difficult airways
laryngeální maska
kardioanestézie
Zpět