doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA


doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika