MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.


MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

kanova@akutne.cz