Intoxikace methanolem


Intoxikace methanolem se za poslední rok stala témou velice aktuální. Nebezpečenství náhodné otravy je podmíněno nemožností jedovatý methanol při požití poznat a odlišit od ethanolu a včasně tak zabránit  příjmu většího množství. Tento algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

2012
methanol
ethanol
intoxikace
Zveřejněno: 26.12.2012

Recenze

MUDr. Eva Tauchmanová
Vedoucí lékař, ZZS Libereckého kraje

Předem bych chtěla poděkovat za práci a usílí věnované na zvyšování urovně vzdělávání v přednemocniční péči a na urgentních příjmech. Tento algoritmus vystihuje problém poslední doby a již téměř zapomenutou metodu podávání intravenozního alkoholu.Bohužel tato problematika se netýká pouze bezdomovecké komunity. Je zde upozorněno na nepodcenování počátečních příznaků,kdy ještě můžeme vstoupit do příběhu bez fatálních konců.Moje hodnocení je jednoznačně kladné

Zdroje

ZAKHAROV, Sergey. Odborné doporučení pro intoxikaci metanolem. Urgentní medicína. 2012, 15(3), 33-37. ISSN 1212-1924

SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Intoxikace alkoholy

Algoritmy