Hyperstimulační syndrom


Klesající plodnost populace, související mimo jiné i s vyšším věkem prvorodiček, je důvodem, proč se čím dál víc lidí obrací na centra asistované reprodukce. Metody in vitro fertilizace dnes pomáhají mnohým neplodným párům založit si rodinu. Nicméně žádný zásah do lidského organismu se neobejde bez nežádoucích účinků. V algoritmu Vám přiblížíme závažnou komplikaci farmakologické stimulace vaječníků.

2019
ovariální hyperstimulační syndrom
břišní kompartment syndrom
IVF
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Členka ESPAA při ČSARIM

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je iatrogenní komplikací stimulace ovulace v rámci moderních postupů asistovaných reprodukčních technik, které jsou v současné době stále na vzestupu. U predisponovaných žen se tento proces může vymknout kontrole a aktivací celé řady neurohumorálních systémů se vyvíjí OHSS. Incidence se pohybuje mezi 0,5-11% všech pacientek podstupujích IVF (in vitro fertilizace), těžká život ohrožující forma se vyskytuje v 0,1-2% stimulovaných cyklů. Stav je charakterizován výrazně cysticky zvětšenými ovárii, zvýšenou kapilární permeabilitou s únikem tekutin do třetího prostoru, hypovolémií a hyperkoagulací. Doprovodné komplikace tvoří dysfunkce až selhání orgánů následkem hypoperfuze a trombembolické příhody. Algoritmus velmi názorně zpracovává tuto problematiku a krok za krokem vede logicky řešitele ke správné terapii v klinické praxi.

Zdroje

MAKINO, Hiroshi, Tatsuro FURUI, Tomomi SHIGA, Motoki TAKENAKA, Keiko TERAZAWA a Ken-ichiro MORISHIGE. Management of ovarian hyperstimulation syndrome with abdominal compartment syndrome, based on intravesical pressure measurement. Reproductive Medicine and Biology [online]. 2017, 16(1), 72-76 [cit. 2018-11-18]. DOI: 10.1002/rmb2.12005. ISSN 14455781. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/rmb2.12005

ARLATZI, Theoni B, Christos A VENETIS, Fabienne DEVREKER, Yvon ENGLERT a Anne DELBAERE. What is the best predictor of severe ovarian hyperstimulation syndrome in IVF? A cohort study. Journal of Assisted Reproduction and Genetics [online]. 2017, 34(10), 1341-1351 [cit. 2018-11-18]. DOI: 10.1007/s10815-017-0990-7. ISSN 1058-0468. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10815-017-0990-7

BAHIA NAMAVAR JAHROMI, MOHAMMAD EBRAHIM PARSANEZHAD, ZAHRA SHOMALI, PARDIS BAKHSHAI, MAHSHID ALBORZI, NAJMEH MOIN VAZIRI a ZAHRA ANVAR. Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Narrative Review of Its Pathophysiology, Risk Factors, Prevention, Classification, and Management. Iranian Journal of Medical Sciences, Vol 43, Iss 3, Pp 248-260 (2018) [online]. 2018, 43(3), 248-260 [cit. 2018-11-18]. ISSN 02530716.

ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, c2014. Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-80-7345-396-1.

BACKER, Daniel De. Abdominal compartment syndrome. Critical Care [online]. 3(6) [cit. 2018-11-28]. DOI: 10.1186/cc373. ISSN 13648535. Dostupné z: http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc373

ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy