Neuroinfekce


V tomto algoritmu se seznámite s infekcemi, které postihují to nejdůležitější, co máme. Neuroinfekce mohou být život ohrožující stavy a i přes veškerou terapii mohou bohužel zanechat trvalé následky. Jak tedy včas infekce CNS rozpoznat? Čím pacienta léčit? A můžeme neuroinfekcím nějak předcházet? Odpověď na tyto otázky a spoustu dalších informací se dozvíte během řešení našeho algoritmu s chlupatými a měkoučkými pacienty.

2021
Meningitida
encefalitida
meningeální příznaky
lumbální punkce
Zveřejněno: 9.8.2021

Recenze

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
lékař, Klinika infekčních nemocí 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovi a Fakulní nemocnice Bulovka, Praha

Infekce centrálního nervového systému jsou závažná onemocnění. Hnisavá meningitida je život ohrožující stav spojený s vysokou letalitou a častými trvalými následky. Prognóza nemocného závisí na řadě faktorů, především na rychlosti stanovení diagnózy a zahájení adekvátní léčby. Nehnisavé neuroinfekce s obecně příznivější prognózou mohou mít rovněž těžký až letální průběh. Interaktivní algoritmus „Neuroinfekce“ přehledně popisuje diagnostický postup včetně provedení lumbální punkce, racionální indikace zobrazovacích a laboratorních vyšetření, kauzální a symptomatickou léčbu a možnosti specifické prevence. Lze předpokládat, že přispěje k informovanosti studentů medicíny i lékařů nejen v oboru urgentní medicína o významu a praktickém přístupu k této skupině nemocí.

Zdroje

HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

POVÝŠIL, Ctibor, ŠTEINER, Ivo . Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2. Kaňovský, Petr, Bártková, Andrea a kol. Speciální neurologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 866 s. ISBN 978-80-244-5611-9

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP [online]: SIL © 13. 7. 2021. [2021]. Dostupné z: https://www.infekce.cz/DoporMenPur17.htm

Související algoritmy

Algoritmy