Hypertermie


V tomto algoritmu se podíváme na osud mladého běžce, kterého postihlo přehřátí. Hypertermie je závažný a život ohrožující stav, který je způsoben kombinací vysoké teploty okolí a nadměrnou fyzickou zátěží. Může postihnout jak predisponované, tak zcela zdravé a mladé jedince. Tento stav může vyústit v mnohá orgánová selhání s nutností transplantace až smrt. Mnoho případů hypertermie je preventabilních při správné přípravě.

2022
Hypertermie
Hyponatrémie
První pomoc
Zveřejněno: 21.6.2022

Recenze

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Tepelné trauma z přehřátí organizmu, tzv. "heat stroke", představuje pro profesionální i hobby sportovce často podceňované nebezpečí. Nekontrolovaný rapidní vzestup tělesné teploty při sportovním výkonu přitom představuje medicínskou urgenci, která vyžaduje aktivní přístup ještě v přednemocniční péči se zahájením časného aktivního chlazení s následným transportem do nemocničního zařízení. Neléčený může vést až k syndromu multiorgánového selhání a smrti. Předkládaný algoritmus popisuje typické úvodní symptomy přehřátí a velmi pěkně shrnuje zásadní kroky v přednemocniční i nemocniční péči. Upozorňuje na nutnost připravenosti organizátorů na podobné situace a zvyšuje povědomí i odborné veřejnosti o této nepříliš časté diagnóze.

Zdroje

CREECH, Julie a Deena WASSERMAN. Cooling Techniques For Hyperthermia. StatPearls [online]. 20.10.2021, 2021 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/19961

MATĚJOVIČ, Martin, Libor VÍTEK, Jiří DOSTAL, Jiří BALÁŠ a Michal BOTEK. METODICKÉ LISTY: Tepelné trauma ve sportu. Victoria VCS [online]. 3/2020, 23-36 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.vsc.cz/docs/Tepelne_trauma_ve_sportu.pdf

ANZCOR Guideline 9.3.4: Heat Induced Illness (Hyperthermia). New Zealand resuscitation counsil [online]. New Zealand, 9/2020, 1-5 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.nzrc.org.nz/assets/Guidelines/First-Aid/ANZCOR-Guideline-9.3.4-Hyperthermia-September-2020.pdf

GLAZER, JAMES L. Management of Heatstroke and Heat Exhaustion. AAFP [online]. Maine Medical Center, Portland, Maine: AAFP, 1.6.2005 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.aafp.org/afp/2005/0601/afp20050601p2133.pdf

LOTT, Carsten, Anatolij TRUHLÁŘ a Annette ALFONZO. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. European resuscitation counsil [online]. 2845 Niel Belgium [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ca.pdf

Výukové cíle

1.Student pozná příznaky hypertermie
2.Student zná základní i pokročilou léčbu hypertermie.
3.Student zná komplikace hypertermie.

Klíčové body

1.Klíčové u hypertermie je včas poznat příznaky a zahájit první pomoc chlazením.
2.Hypertermie má spojité spektrum závažnosti od synkopy až po multiorgánové postižení.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Hypertermie

Algoritmy