Život ohrožující krvácení - 2018

MUDr. Olga Smékalová, Michaela Brázdilová, Jan Sapák

Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty, podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS). V našem algoritmu se zabýváme krvácením z jícnových varixů, které jsou častou komplikací jaterní cirhózy. Cílem tohoto algoritmu je ukázat správný postup a řešení život ohrožujícího krvácení. 

review-photo

MUDr. Ivana Zýková zástupkyně primáře ARO pro lůžkové oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

Krvácení z jícnových varixů patří coby život ohrožující k nejzávažnějším komplikacím portální hypertenze. Algoritmus vycházející ze současných doporučených postupů provádí řešitele přednemocniční a následně nemocniční léčbou. Je třeba klást důraz na zajištění životních funkcí, volumexpanzi a hemosubstituci a korekci koagulačních parametrů, kde nám svou dostupností rychlého výsledku mohou pomoci viskoelastické metody, a samozřejmě na zástavu krvácení jako takového. 

FEJFAR, T., et al. Léčba krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze–aktualizace doporučených postupů ČHS ČLS JEP. Gastroent Hepatol, 2017, 71.2: 105-116.

KOZEK-LANGENECKER, Sibylle A., et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016. European Journal of Anaesthesiology (EJA), 2017, 34.6: 332-395.

ČEŠKA, Richard, et al. Interna. Stanislav Juhaňák-Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-895-5.

ČERNÝ, Vladimír; MATĚJOVIČ, Martin; DOSTÁL, Pavel. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-183-7.

ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 3. 7. 2018 | poslední úpravy: 11. 11. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET