Přežití sepse - první hodina

 2019

MUDr. Marek Kovář, Lucie Bánovská, Veronika Kočí. Ilustrace: Veronika Kočí

Sepse je život ohrožující dysregulovaná odpověď organismu na infekční podnět, která přetrvává i po odstranění tohoto podnětu. Sepse může probíhat velmi rychle a závažně, až pod obrazem septického šoku s multiorgánovým selháním a nutností podpory orgánových funkcí. Proto je nutné dbát na brzké rozpoznání tohoto kritického stavu a na včasné zahájení léčby. Při léčbě je kladen důraz na její zahájení během první hodiny od podezření na sepsi, abychom tak maximalizovali pacientovy šance na uzdravení.

review-photo

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D. Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Sepse je závažný život ohrožující stav charakterizovaný přítomností orgánových dysfunkcí vznikajících na podkladě dysregulované odpovědi hostitelského organizmu na infekci. Pohled na problematiku sepse se v posledních desetiletích rychle vyvíjí. Je dáno především nárůstem nových poznatků o její epidemiologii, patofyziologii i léčbě. Vlivem stárnutí populace, přibývající komorbidit a zlepšení diagnostiky incidence sepse stoupá. Přestože sepse patří na přední místa mezi kritickými stavy v intenzívní péči, obecné laické i odborné povědomí stále zůstává nedostatečné. V roce 2016 byla představena nová definice sepse (Sepsis-3) a zároveň 5. revize Surviving Sepsis Campaign doporučení pro péči o pacienty se sepsí a septický šok. Prezentovaný algoritmus je potřebným a přehledným návodem čeho je třeba se držet a na co myslet u pacienta se sepsí. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a určení původce a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie sepse.

RHODES, Andrew, Laura E. EVANS, Waleed ALHAZZANI, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Critical Care Medicine [online]. 2017, march 2017, 45(3), 67 [cit. 2019-03-17]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000002255. ISSN 0090-3493. Dostupné z: https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign___International.15.aspx#pdf-link

SINGER, Mervyn, Clifford S. DEUTSCHMAN, Christopher Warren SEYMOUR, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA [online]. 2016, march 2017, 315(8), 486-552 [cit. 2019-03-17]. DOI: 10.1001/jama.2016.0287. ISSN 0098-7484. Dostupné z: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2016.0287

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 1. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET