Anestezie u endarterektomie karotidy

MUDr. Veronika Tomášková, MUDr. Martin Helán, Ph.D., Richard Bašista, Ondrej Bilec

Ateroskleróza a. carotis je častou příčinou cévní mozkové příhody (CMP). Vnitřní karotida a bifurkace karotid jsou dvě nejčastější lokalizace zasažené aterosklerózou. Endarterektomie karotidy je chirurgickou metodou revaskularizace postižené cévy, která spočívá v odstranění plaku. V tomto algoritmu se seznámíte se dvěma možnými anesteziologickými přístupy k pacientovi, který podstupuje výkon CEA.   

review-photo

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. Garant projektu Akutní středy Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Karotická endarterektomie (CEA) je jeden z mála léčebných (operačních) zákroků, který umožní významně snížit riziko rozvoje ischemické cévní mozkové příhody. V jejím průběhu je ale nutné průtok postiženou a. carotis dočasně přerušit, což při nedostatečném kolaterálním průtoku přes Willisův okruh přivádí pacienta právě do rizika rozvoje mozkové ischemie. Z tohoto důvodu je problematika anestezie a monitorace nemocného v průběhu zákroku předmětem dlouhodobých diskuzí a sporů. Předkládaný algoritmus velmi jednoduchým a edukativním způsobem naznačuje stěžejní body v rozhodovacím procesu při péči o pacienta podstupujícího CEA včetně reakce na případný vznik komplikací.

AUGOUSTIDES, John a Jacob T GUTSCHE, SLINGER, Peter D a Nancy A NUSSMEIER, ed. Anesthesia for carotid endarterectomy and carotid stenting. Uptodate.com [online]. 2019, 6.3.2019 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-carotid-endarterectomy-and-carotid-stenting?csi=f68d36a8-4d73-47fc-9bbe-6401ea736837&source=contentShare#H1643653009

HEYER, Eric J., Joanna L. MERGECHE, Zirka H. ANASTASIAN, Minjae KIM, Kaitlin A. MALLON a E. Sander CONNOLLY. Arterial Blood Pressure Management During Carotid Endarterectomy and Early Cognitive Dysfunction. Neurosurgery [online]. 2014, 74(3), 245-253 [cit. 2019-03-14]. DOI: 10.1227/NEU.0000000000000256. ISSN 0148-396X. Dostupné z: https://academic.oup.com/neurosurgery/article-lookup/doi/10.1227/NEU.0000000000000256

LI, Jian, Ahmed SHALABI, Fuhai JI a Lingzhong MENG. Monitoring cerebral ischemia during carotid endarterectomy and stenting. Journal of Biomedical Research [online]. 2017, 2017(1), 6 [cit. 2019-03-14]. DOI: 10.7555/JBR.31.20150171. ISSN 16748301. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5274507/

HUGHES, Richard a Richard TELFORD. Anaesthesia for carotid endarterectomy. World federation of societies of anaesthesiologists[online]. 2007, 2.7.2007 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.wfsahq.org/component/mijosearch/search?query=Anesthesia%20for%20carotid%20endartectomy

 

vloženo: 22. 5. 2019 | poslední úpravy: 1. 6. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET