Hypertermie

MUDr. Jan Hudec, MUDr. Michal Vondráček, Filip Bartoš, Helena Vlčková. Ilustrace: Eliška Zemanová

V tomto algoritmu se podíváme na osud mladého běžce, kterého postihlo přehřátí. Hypertermie je závažný a život ohrožující stav, který je způsoben kombinací vysoké teploty okolí a nadměrnou fyzickou zátěží. Může postihnout jak predisponované, tak zcela zdravé a mladé jedince. Tento stav může vyústit v mnohá orgánová selhání s nutností transplantace až smrt. Mnoho případů hypertermie je preventabilních při správné přípravě.

review-photo

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Tepelné trauma z přehřátí organizmu, tzv. "heat stroke", představuje pro profesionální i hobby sportovce často podceňované nebezpečí. Nekontrolovaný rapidní vzestup tělesné teploty při sportovním výkonu přitom představuje medicínskou urgenci, která vyžaduje aktivní přístup ještě v přednemocniční péči se zahájením časného aktivního chlazení s následným transportem do nemocničního zařízení. Neléčený může vést až k syndromu multiorgánového selhání a smrti. Předkládaný algoritmus popisuje typické úvodní symptomy přehřátí a velmi pěkně shrnuje zásadní kroky v přednemocniční i nemocniční péči. Upozorňuje na nutnost připravenosti organizátorů na podobné situace a zvyšuje povědomí i odborné veřejnosti o této nepříliš časté diagnóze.

CREECH, Julie a Deena WASSERMAN. Cooling Techniques For Hyperthermia. StatPearls [online]. 20.10.2021, 2021 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/19961

MATĚJOVIČ, Martin, Libor VÍTEK, Jiří DOSTAL, Jiří BALÁŠ a Michal BOTEK. METODICKÉ LISTY: Tepelné trauma ve sportu. Victoria VCS [online]. 3/2020, 23-36 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.vsc.cz/docs/Tepelne_trauma_ve_sportu.pdf

ANZCOR Guideline 9.3.4: Heat Induced Illness (Hyperthermia). New Zealand resuscitation counsil [online]. New Zealand, 9/2020, 1-5 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.nzrc.org.nz/assets/Guidelines/First-Aid/ANZCOR-Guideline-9.3.4-Hyperthermia-September-2020.pdf

GLAZER, JAMES L. Management of Heatstroke and Heat Exhaustion. AAFP [online]. Maine Medical Center, Portland, Maine: AAFP, 1.6.2005 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.aafp.org/afp/2005/0601/afp20050601p2133.pdf

LOTT, Carsten, Anatolij TRUHLÁŘ a Annette ALFONZO. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. European resuscitation counsil [online]. 2845 Niel Belgium [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ca.pdf

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 21. 6. 2022 | poslední úpravy: 24. 6. 2022

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET