V. konference AKUTNĚ.CZ - přednášky sesterské sekce

Přinášíme Vám postkonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek sesterské sekce V. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16.11.2013 v Univerzitním kampusu Bohunice.

V. konference AKUTNĚ.CZ - sesterská sekce

Slavnostní zahájení sesterské sekce

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

Řízená hypotermie

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Brázdilová L.

Řízená hypotermie - péče o pacienta

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Brázdilová L

Intravaskulární teplotní management

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Polanská A.

Intravenózní teplotní management - přístroj Termogard

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Polanská A., Fedorková E.
Švábová H.

Specifika péče po transplantaci krvetvorných buněk

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Procházková E,

Eliminační metody

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kavalcová J.

Neuromonitoring

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kovářová M.

Implementace konceptu stimulace vnímaní do ošetřovatelské péče

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Dresslerová J.

Bazální stimulace - integrace do intenzivní ošetřovatelské péče

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Dresslerová L.

Když se řekne "Břišní katastrofa"

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Eysseltová.R

Když se řekne ,,Břišní katastrofa''

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Eysseltová R.

Systém vzdělávání zaměstnanců ZZS JmK, p.o.

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Vařeková V.

Vzdělávání zaměstnanců ZZS JmK, p.o.

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Vařeková V.

Septický šok ve světle doporučených postupů

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Vidunová J.

Ošetření pacienta s vysokou míšní lézí v terénu

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Šín P.

RV systém ZZS JMK

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Jarušek V.

RV systém v ZZS JmK, p.o.

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Jarušek V.

Krizová intervence

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Moravčík B.

Stomie jako nový začátek

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Antonová M.

Technické prostředky pro příjem tísňové výzvy

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Nováková S.

Výjezd na "chřipku"

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 1.10.2017)
Chlup P.

Výjezd na ,,chřipku''

(vytvořeno: 21.11.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Chlup P.

21. 11. 2013
Zpět