III. konference AKUTNE.CZ - sesterská sekce

Přínášíme Vám videozáznam a PDF jednotlivých přednášek sesterské sekce III. konference AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice.

III. konference AKUTNE.CZ - sesterská sekce

Slavnostní zahájení sesterské sekce

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)

Historie oživovacích pokusů a kardiopulmonální resuscitace

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šín R.

TANR (Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) u dítěte

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Ptáčková L.

Intraoseální vstup v přednemocniční neodkladné péči

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Vidunová J.

Management příjmu pacienta - OUP KARIM FN Brno

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Dvořáček J., Slimáček F.

Invazivní monitorace na ICU

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Novotný Z.

Prevence nozokomiálních nákaz

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Veselá M.

Profylaxe TEN

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Ševčíková K.

Ztrátová poranění

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Bezděková A.

Rehabilitační ošetřovatelství na ICU

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Moravčík B.

Péče o pacienta v sepsi

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kavalcová J.

Specifika neurochirurgické JIP

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Vondrušková L., Juricová E.

Ošetřovatelská dokumentace na ICU

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Dresslerová J.

Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šín R.

Nejvyšší čas na diskusi

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Pytel M.

Burn out

(vytvořeno: 28.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Procházková K.

Burn out PDF

(vytvořeno: 29.11.2011, poslední úpravy: 29.11.2011)
Procházková K.

Kultura pracoviště

(vytvořeno: 28.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)
Lukášová V., Vondrušková L.

Slavnostní ukončení sesterské sekce

(vytvořeno: 25.11.2011, poslední úpravy: 22.4.2021)

25. 11. 2011
Zpět