Akutní končetinová ischemie


Akutní končetinová ischemie je závažné onemocnění, které je zatížené vysokou morbiditou i mortalitou. Její výskyt je odhadován na 150 případů na 1 milion obyvatel za rok. Je definována jako náhle vzniklý stav ohrožující životnost končetiny způsobený kritickým poklesem krevního toku a perfuze tkání. Rozeznáváme dvě základní příčiny onemocnění. Jsou to embolie do tepen dolních končetin a trombóza vzniklá in situ na aterosklerotických plátech. Prognóza nemocných je zásadně ovlivněna správnou diagnózou a včasně zahájenou terapií. Tento algoritmus vás provede problematikou od diagnostiky skrz léčbu až po komplikace a následnou terapii.

2016
ateroskleróza
ischemie
klaudikace
Zveřejněno: 27.4.2016

Recenze

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.
Lékař chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Popisovaný algoritmus akutní kritické končetinové ischemie je velmi typický. Případy jsou při incidenci 14-15 /100 000 velmi časté. Při toleranci svalů k ischemii kolem 3 hodin je velmi přínosný důraz v rámci předkládaného algoritmu na rychlou diagnostiku a řešení problému od převozu do zdravotnického zařízení po léčbu. Přesto se v praxi setkáváme se 2 nejčastějšími chybami. Tou první je, že každá bolest dolní končetiny je odeslána jako akutní ischemie na specializované pracoviště bez vyšetření pulzací. Přitom přítomnost pulzací v periferii vylučuje kritickou ischemii (ne však ischemickou chorobu tepen DKK). Vzhledem k tomu že právě akutní končetinová ischemie vyžaduje ze všech možných příčin bolestí nejrychlejší diagnostiku a léčbu, alespoň nedojde ke zprodlení, jen vyšetření cévním specialistou je zbytečně urgentní. Při druhé chybě je naopak myšleno na žilní trombózu, ale ne na ischemii. Pacient tak často přichází s vyšetřením žilního, ale ne tepenného systému. V tomto je případ zvolen velmi prakticky. Celkově celý algoritmus popisuje optimální učebnicový případ než reálný postup. Velmi cenné na prezentovaném algoritmu je, že léčba akutní kritické končetinové ischemie znamená počátek péče o pacienta s nutností dalšího došetření, sledování a léčby (fibrilace síní nebo jiná dysrytmie, ateroskleróza v případě základního onemocnění, ale třeba i nutnost současné antiedémové pokračující léčby i v případě indikované fasciotomie).

Zdroje

Odb. as. MUDr. Čertík, Bohuslav Ph.D. a Prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSC..Akutní končetinová ischémie. První vydání. Praha: Grada, 2003. ISBN 978-80-247-6305-7.

Morrison, III, Harry L., M.D., Ph.D.. Catheter-Directed Thrombolysis for Acute Limb Ischemia.Seminars in Interventional Radiology [online].[New York (USA)]: Semin intervent Radiol 2006; 23(3): 258-269 , DOI: 10.1055/s-2006-948765[vid. 28.10.2015] Dostupnost:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036379/

Robertson, I., Kessel, O., Berridge, DC., Fibrinolytic agents for peripheral arterial occlusion [online]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD001099. DOI: 10.1002/14651858.CD001099.pub2. [vid. 28.10.2015] Dostupnost:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238313

Peeters, P., Verbist, J., Keirse, K., Deloose, K., Bosiers, M.J., Endovascular managment of acute limb ischemia[online]. [Belgium]:The Journal of Cardiovascular Surgery 2010 June;51(3):329-36, PMID: 20523282 [vid. 28.10.2015] Dostupnost:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20523282

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy